Samir Lemeš

Metodika

Bingeing kao lijek za nestrpljivost

Pažnja učenika i studenata na mikro i makroplanu

Gubitak pažnje može se prevazići gamifikacijom ili cjepkanjem časa na cjeline... Nestrpljivost je teže liječiti, a javlja se i na m...

Samir Lemeš

Nastavnička pitanja

Otvorena nauka kao korporativni profit

Vrijeme je da mijenjamo kriterije za akademsko napredovanje

Dobar kriterij bila bi korist rezultata istraživanja za napredak bh. društva. Još samo da nađemo kako da se ta korist mjeri.

Samir Lemeš

Nova čitanja

Kroz razgovor s vještačkom inteligencijom ...

Hoće li roboti prepisivati na ispitima?

Kako ukrasti automobil ili kako riješiti pitanje lektire, seminarskih radova, eseja, blogova, računarskih programa... sve zna vješt...

Samir Lemeš

Odgojni aspekti

Između visokog obrazovanja i praktičnih, z...

VKV programeri ili korak naprijed, nazad dva

Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar, moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam b...

Samir Lemeš

Nastavnička pitanja

Jedan pogled na finansiranje naučno-istraž...

Koliko para, toliko nauke

Ulaganja u nauku i istraživanja u BiH su 2020. godine zvanično bila 0,18% BDP-a, a 2013. godine 0,32%, i od tada su u stalnom padu.

Samir Lemeš

Iz dječije perspektive

Kratka priča o motivaciji za upis na fakul...

Fali mi potvrda

Naš obrazovni sistem školuje inženjere, pravnike i ljekare koji bi 1970. godine bili vrhunski stručnjaci. U međuvremenu se svijet p...

Samir Lemeš