Arifa Isaković

Obrazovna politika

Nakon objave rezultata PISA testa u BiH

Imaju funkcionalno znanje, ali i problem s čitanjem i pisanjem

Ovo je osvrt na rezultate PISA testiranja za BiH koji je napravila sarajevska profesorica istorije sa dvadesetak godina iskustva u ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Povodom najave povećanja plaća za neke pro...

Ipak biram smanjenje obima posla

Jedan nastavnik u jednoj školskoj godini poučava i kontinuirano ocjenjuje uspjeh oko 500 učenika, a drugi nastavnik za istu plaću u...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Korisno znanje i stvarno korisno znanje u ...

Historija je pogrešno postavljena

Djeca više uče o feudalizmu, nego o kapitalizmu u kom žive, a više bi koristi imala od razumijevanja promjena nakon raspada komuniz...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Prijedlozi za razmišljanje

Tri prijedloga za kvalitetnije obrazovanje

Kada upisuju kurseve stranog jezika, biraju škole u kojima se uči u malim grupama, a u školi nastavnica podučava i do trideset dva ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Nakon maratonske sjednice Skupštine KS o o...

Slijedi još jedna naopaka reforma

Obezbijedite dosljedno provođenje pravilnika i imat ćete kvalitetan kadar, a u reformi se fokusirajte na kreiranje kvalitetnog nast...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Reforma obrazovanja u kružnom toku bez izl...

Kurikulumi koji podržavaju fragmentirani obrazovni sistem

Od školske 2002/2003. godine do danas Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo radi na održavanju podijeljenog o...

Arifa Isaković