Saša Buljević

Metodika

Intervju: Klaudija Kraft, Odsjek za savrem...

Učenje o rodnim identitetima će pomoći učenicima da kritički m...

Moramo istražiti na koji način etnicitet, klasa, rodna pripadnost i slično utiču na samosvjesnost individue i percepciju istorijski...

Saša Buljević

Obrazovna politika

Mit iznad nauke

Nastavnici istorije u sjeni istorijskog falsifikata

Šta je pogrešno u predstavama o svetom Savi koje se kao istorijsko znanje kroz programe školskih slava nameću đacima u Republici Sr...

Saša Buljević

Nova čitanja

Recenzija

Elma Hodžić i Sanela Husić-Musabašić: Bajka o muzejskom kralje...

Završnom rečenicom autorice dozvoljavaju različita tumačenja, bez smjernica koje bi mogle da utiču na nezavisan razvoj zaključaka i...

Saša Buljević

Nova čitanja

Donacija knjiga Semira Osmanagića osnovnim...

Kulturno blago, fenomen ili pseudonauka na policama školskih b...

Ozbiljan bibliotekar to nikada neće staviti u ponudu, odnosno ja bih ga stavio u fond na katedri za arheologiju, u rubriku pseudoar...

Saša Buljević

Nova čitanja

Konferencija ePEACEnter Sarajevo za edukac...

Suđenjem Mladoj Bosni do kritičkog mišljenja

Predstavljen je i projekat Walk of Peace, koji ima cilj da poveže kulturno-istorijske spomenike na teritoriji Italije i Slovenije k...

Saša Buljević

Nova čitanja

Milan Kučan, prvi predsjednik Slovenije, o...

Kada su emocije rukovodeći element političkog odlučivanja – od...

Pojedinci iz Slovenije u tajnosti su organizovali krijumčarenje oružja za BiH. Akteri tog krijumčarenja su poznati, ali niko nije k...

Saša Buljević