Merima Ražanica

Nova čitanja

Obrazovanje u BiH tokom pandemije

Gdje ministarstva zakažu, struka spašava

Na internet-stranici INŠKOLA Centar za obrazovne inicijative Step by Step nudi korisne materijale, primjere dobre prakse i konkretn...

Merima Ražanica

Obrazovna politika

Naučno savjetovanje o jeziku i književnost...

Novi naziv predmeta bi mogao biti Bosanski jezik i književnost...

Nakon izlaganja i diskusija, profesori i profesorice osnovnih i srednjih škola, zajedno s ministricom Bogunić, zamoljeni su da napu...

Merima Ražanica

Obrazovna politika

Škola u prirodi za četvrte razrede u Šabić...

1.500.000 KM bez plana i strategije

Nije sigurno hoće li nova Vlada Kantona Sarajevo u 2019. godini ponovo izdvojiti 150.000 KM iz budžeta za Školu u prirodi.

Merima Ražanica

Obrazovna politika

Pripravnički staž za nastavnička zanimanja...

Volontiranje i plaćanje mentora

Volontiranje je dobrovoljni rad na bazi solidarnosti, a pripravnički staž obavezan preduslov za polaganje stručnog ispita.

Merima Ražanica

Obrazovna politika

Škola planinarenja za učenike sedmih razre...

I može i ne mora, a utiče na ocjenu

Besplatni Planinarski dnevnik koji je podijeljen đacima kreirali su ministar Elvir Kazazović i profesor Srednje elektrotehničke ško...

Merima Ražanica

Obrazovna politika

Pred iščekivanje novih standarda i normativa

Ministarstvo ne odgovara na zahtjeve

Jako je malo škola u Kantonu Sarajevo koje bi se mogle pohvaliti da ispunjavaju veći broj tačaka ovog Pravilnika.

Merima Ražanica