Pravo

Obrazovna legislativa i strateški dokumenti

Strategije u obrazovanju

Strateški pravci razvoja obrazovanja u BiH, 2008-2015 Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini, 2007-2013 Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske 2010-2014 Osnove kvalifikacijskog okvira u BiH Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH Mapa puta za uključivanje BiH u EU programe za cjeloživotno učenje PISA 2018 Izvješće za BiH

Zakoni

Okvirni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH Okvirni Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH Okvirni Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u BiH Pregled propisa iz oblasti obrazovanja u FBiH Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske Zakon o visokom obrazovanju RS Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Distriktu Brčko Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju Unsko-sanskog kantona Zakon o srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona Zakon o srednjem školstvu Županije Posavske Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona Zakon o srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona Zakon o osnovnoj školi Zeničko-dobojskog kantona Zakon o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju Bosansko-podrinjskog kantona Zakon o srednjem školstvu Srednjebosanskog kantona Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije Zakoni o osnovnom i srednjem školstvu Zapadnohercegovačke županije Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo Zakon o osnovnom školstvu Hercegbosanske županije Zakon o srednjem školstvu Hercegbosanske županije Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst. Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenje na Nacrt Pravilnika o praćenju, napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi Nacrt zakona o osnovnom obrazovanju KS Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje