Struka

Istraživanja i analize

Religija

Religija i školovanje u otvorenom društvu - okvir za informirani dijalog Religija i školovanje u otvorenom društvu - prepispitivanje modela religijskog obrazovanja u BiH Religija i pluralizam u obrazovanju

Istorija

Kolektivno pamćenje i obnova društva u poslijeratnoj BiH Svakodnevni život u BiH, Hrvatskoj i Srbiji 1945-1990, materijal za nastavnike istorije Nacionalizam i obrazovanje, studija slučaja BiH Kako učiti o Srebrenici Historijska čitanka 1 - Osmansko carstvo Historijska čitanka 2 - Nacije i države u jugoistočnoj Evropi Historijska čitanka 3 - Balkanski ratovi Historijska čitanka 4 - Drugi svjetski rat

Unapređenje kvaliteta u obrazovanju

Osnovno obrazovanje u BiH - kvalitet, kreativnost i inovativnost Sekundarna analiza TIMSS 2007 u BiH Kvalitet i troškovi obrazovanja u BiH Nastava orjentirana na učenje - vodič za nastavnike usmjerene na postignuća Obezbijediti kvalitetno obrazovanje u BiH Vodič kroz inkluziju u obrazovanju Unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika Obrazovanje za društvenu pravdu Spuštanje znanja Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove Analiza stanja školskih biblioteka osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo Zbornik "Nacija i poststukturalizam": obdukcija akademskog verbalizma Na torove razbroj s' Pismo Ministrici Bosna franciscana 43: Standardi naučne izvrsnosti Pismo Azize Marinković ministru Kazazoviću 2 Preporuka Ombudsmana - slučaj Azize Marinković Preporuka Ombudsmana 1 - slučaj Azize Marinković Preporuka Ombudsmana 2 - slučaj Azize Marinković Preporuka Ombudsmana 3 - slučaj Azize Marinković Saša Knežević - Upotreba digitalnih alata u izvođenju online nastave

Funkcionalnost, održivost i finansiranje

Funkcionalni pregled obrazovanja Informacija o upisu u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj godini 2013-2014 Pregled javnih rashoda, izazovi i preporuke za reforme Analiza ključnih faktora i preporuke za povećanje efikasnosti osnovnog obrazovanja u BiH Finansijski vodič za direktore osnovnih i srednjih škola Fenomen privatnog podučavanja, slučaj BiH Sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH Privatne škole u Bosni i Hercegovini Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo - Epidemija inicijavitisa

Diskriminacija u obrazovanju

Analiza drugostepene sudske odluke u predmetu Dvije škole pod jednim krovom Prijedlog pravila za prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije u osnovnim školama Kantona Sarajevo Podijeljene škole u BiH Prava cijena obrazovanja - monitoring privatnih instrukcija Informacija o uključenosti djece predškolskog uzrasta u odgojno obrazovni proces u FBiH Ustav i obrazovanje Inkluzivno obrazovanje u BiH Jajce - pravni okvir

NPP i udžbenici

Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta (2007) Analiza NPP za devetogodišnje obrazovanje u Kantonu Sarajevo Analiza NPP za osnovne škole u RS Analiza radionica o izradi kurikuluma za devetogodišnju školu u FBiH Svezame otvori se, studija slučaja Okvirna matura - smjernice za provedbu maturskog ispita Analiza srednjoškolskih udžbenika o LGBTIQ pojmovima u BiH Plivajuće brane i zavoj oko kape Obrazovanje u BiH: Čemu (ne) učimo djecu? (2017) Kako je iz programa za osmi razred izbačen strip Maus Arta Špigelmana McMinn County Board of Education Called Meeting January 10, 2022