Akcija mladeži

Hoćemo rukohvate u sredstvima javnog prevoza

14.05.2013

Pažljivo pogledajte fotografiju pa odgovorite na sljedeća pitanja: 1. Kojim fontom je napisan naslov, a kojim podnaslov teksta? 2. Koliko tekst ima Facebook preporuka, a koliko puta je preporučen na Tweetu? 3. Na velikoj slici se reklamiraju: a) muška odijela; b) fini restoran; c) državna matura 4. Zašto muškarci ne nose satove? 5. Ko je uljez na slici i u obrazovnom sustavu? 6. Šta poručuju ljudi na slici? a) Kad odrastemo bićemo ovoliki; b) Hoćemo rukohvate u sredstvima javnog prevoza!; c) Zaustavite taxi! 7. Ko na slici ima nadimak Klimaks Luburić? Ilustracija preuzeta sa portala www.zurnal.info

Školegijum redakcija