Banja Luka: Univerzitet zapošljava 30 novih asistenata

Na sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci raspravljalo se o 30 tačaka, a jedna od njih su bili zahtjevi studenata koji su izneseni prilikom ranijeg protesta, pa je tako najavljeno zapošljavanje novih asistenata. "Izuzetno je pozitivno to što je prije Senata na sjednici dekanskog kolegijuma bila rasprava o našim zahtjevima, pa je i na toj sjednici, a i na današnjoj Senata, podržana naša inicijativa i svi naši zahtjevi su usvojeni, a neki su već i riješeni", istakao je Željko Sladojević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci... Portal Nezavisne novine, 30. 11. 2017.