Sarajevo: Sve više djece sa govorno-jezčkim teškoćama

Postoje različite vrste poremećaja govora i jezika kod djece. Neophodno je da roditelj na vrijeme prepozna ove poremećaje i da se obrati logopedu. Do treće godine života dijete obično izgovara sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Glasovi se postepeno razvijaju i u petoj godini se izgovaraju pravilno bez oštećenja. U emisiji "Danas" pokušli smo dati odgovore na neka osnovna pitanja i dati neke osnovne upute roditeljima... Portal Dnevni avaz, 12. 2. 2018.