Znanje prije svega: Kroz reformu obrazovanja do svrhovitog učenja

U septembru 2016. godine organizacija Save the Children je započela s realizacijom projekta Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini / Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH) kojeg podržava Agencija za međunarodni razvoj SAD-a (USAID). Tokom juna-avgusta 2018., projektom ENABLE-BiH predviđena je intenzivna obuka obrazovnih profesionalca – budućih STEM master trenera / mentora koji će biti osposobljeni da primjenjuju STEM pristup u učionici te da obučavaju i podržavaju druge obrazovne profesionalce u primjeni STEM obrazovanja u model područjima / školama u partnerstvu sa Save the Children-om i nadležnim ministarstvima u ciljnim područjima BiH... Portal Klix, 11. 5. 2018.