Sarajevo: UNSA objavio konkurs za upis 11.278 studenata

Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini koji omogućava upis 6.909 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.219 studenata na drugi ciklus studija, te 150 kandidata na stručni studij – na više od 500 studijskih programa. Pravo učešća na Konkurs za upis na prvi ciklus, integrirani studij i stručni studij pod jednakim uslovima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja... Portal Klix, 8. 6. 2018.