FBiH: U pet godina broj prvačića pao za deset posto, srednjoškolca 21 posto manje

Vlada FBiH prihvatila je na informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji BiH, s predloženim preporukama, i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da tu informaciju s preporukama uputi vladama kantona. Broj učenika osnovnih škola u Federaciji BiH se u petogodišnjem razdoblju smanjio za 10.398 ili 5,34 posto. Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u FBiH, utvrđeno je da je u razdoblju školske 2014./15. - 2018./19. godine došlo do smanjenja broja učenika srednjih škola za 20.743 ili... Portal Klix, 8. 11. 2018.