HNK: Dodijeljeno 38 povelja i plaketa onima koji su dali doprinos Sveučilištu

U povodu 41. obljetnice Sveučilišta u Mostaru uručene su plakete i povelje pojedincima i institucijama koje su doprinijele radu SUM-a. Dodjela je održana na Građevinskom fakultetu u sklopu Dana Sveučilišta. Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić je istaknuo kako je ogromna važnost onih koji su doprinijeli radu SUM-a... Portal Večernji list, 5. 12. 2018.