Sarajevo: Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS uputio zahtjev premijeru Forti za isplatu naknada

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS uputio je premijeru kantona Edinu Forti Zahtjev za poštivanje Kolektivnog ugovora – plaćanje rada u Komisiji za praćenje interne evaluacije znanja. 7. marta sindikat je uputio premijeru zahtjev da od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS zatraži da svim školama, u skladu sa članom 86. Kolektivnog ugovora, dostavi pisanu saglasnost kojom će biti precizno definisan način ostvarivanja i iznos naknade za rad članova Komisija za praćenje interne evaluacije znanja u školama jer bez te saglasnosti ne mogu biti izdata rješenja za rad, a samim tim ne može biti provedena interna evaluacija. Iz resornog ministarstva su dobili odgovor u kojem se navodi da se rad Komisija za praćenje interne evaluacije znanja u školama, u skladu sa odredbom 5.3.11. iz tačke 5.3. Pedagoških standarda i normativa i člana 86. stav (4) Kolektivnog ugovora, treba platiti 0,5 sati u okviru sedmične norme nastavnika, odnosno kroz rješenja radnika o 40-časovnoj radnoj sedmici... Portal Oslobođenje, 13. 3. 2019.