KS: Usvojeni novi Standardi i normativi u visokom obrazovanju

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Standarde i normative za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ovaj dokument sa pravnog aspekta donosi veći stepen pravne sigurnosti u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa. On precizira i razrađuje bitna pitanja i segmente iz Kolektivnog ugovora čime je onemogućena praksa različitog interpretiranja i razumijevanja pojedinih pitanja. Usvojeni Standardi i normativi, usaglašeni su sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA koji je Vlada potpisala 2018.godine, te su podržani i od Sindikata... Portal Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, 11. 4. 2019.