KS: Hoće li učenici koristiti jedan udžbenik za jedan nastavni predmet

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih je pripremilo, a Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Naime, u dosadašnjoj praksi u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo koriste se udžbenici sa Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, donesenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a na kojem je za određene nastavne predmete, odobreno četiri, pet ili šest udžbenika... Portal Dnevni avaz, 10. 5. 2019.