Sarajevo: UNSA objavio konkurse za upis u akademskoj 2019./2020. godini

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) objavio je konkurse za upis studenata u akademskoj 2019./2020. godini. Omogućen je upis 6.457 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.158 studenata na drugi ciklus studija, 170 kandidata na stručni studij, te 114 kandidata na specijalistički studij - na više od 500 studijskih programa. Pravo učešća na konkurse za upis na prvi ciklus, integrirani studij, stručni studij i specijalistički studij, pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao... Portal Dnevni avaz, 7. 6. 2019.