Sarajevo: Sindikat UNSA pisao zastupnicima: Ugrozili ste akademsku autonomiju, obratit ćemo se Ustavnom sudu

Sindikat Univerziteta u Sarajevu poslao je pismo zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, a u kojem od kantonalne zakonodavne vlasti traži da sačuva svoj dignitet i stavi van snage autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju KS. Zastupnicima je otvoreno poručeno da će cijeli slučaj završiti pred Ustavnim sudom FBiH. Sindikat Univerziteta u Sarajevu naveo je kako dopisom od osam stranica želi na činjenično i pravno argumentovan način ukazati da je autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju KS, a koji je usvojila Skupština KS, rezultat grubog kršenja Poslovnika o radu Skupštine KS, Zakona o Vladi KS i Poslovnika o radu Vlade KS... Portal Klix, 5. 7. 2019.