Sarajevo: Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za objekat OŠ Pofalići

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić i direktor IPSA instituta Enko Hubanić potpisali su ugovor za izradu projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola Pofalići. Ovom prilikom, načelnik Koldžo je rekao da su sredstva za realizaciju ovog ugovora u iznosu oko 54.000 KM obezbijeđena u budžetu Općine Novo Sarajevo u skladu sa sporazumom o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izrade investicione tehničke dokumentacije za izgradnju objekta JU Osnovna škola Pofalići koji su 2017. godine potpisali predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, Općine Novo Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS-a... Portal Oslobođenje, 8. 7. 2019.