Sarajevo: Sindikat UNSA: Autentičnim tumačenjem Zakona o visokom obrazovanju KS omogućava se politizacija

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) oglasio se u povodu mišljenja Ustavnog suda FBiH o autentičnom tumačenju člana 138. Zakona o visokom obrazovanju KS podsjećajući da je SUNSA još ranije pokušao konstruktivno ukazati na nedostatke u proceduri, ali i samom sadržaju autentičnog tumačenja. "SUNSA i dalje poziva na ozbiljnu analizu i sistemske izmjene Zakona o visokom obrazovanju te i dalje ostaje pri stavu da svako parcijalno interveniranje u njegov sadržaj, zasnovano na individualnim željama, a ne stvarnim potrebama, neće naići na podršku sindikata", stav je Sidnikata UNSA... Portal Klix, 7. 10. 2019.