Sarajevo: Studenti Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta UNSA žele nastavak nastave

Studenti Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu apeluju za hitno rješavanje pitanja obustave nastave na Farmaceutskom, Stomatološkom i fakultetu Zdravstvenih studija. Kako se ističe u otvorenom pismu studenata, na sjednici naučno-nastavničkog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj 24.10.2019. godine, odlučeno je da se do daljnjeg a po hitnom postupku obustavi izvođenje nastave na svim ciklusima studija i svim fakultetima Grupacije medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu na kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imaju angažman... Portal Klix, 27. 11. 2019.