KS: Ministrici Bogunić nezakonito zabranjeno da odlučuje po žalbama u slučaju Medicinskog fakulteta

Federalno ministarstvo pravde i Ustavni sud FBiH donijeli su, na zahtjev ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Zinete Bogunić, mišljenja u vezi s radom Vlade KS, čime je, uz ostalo, utvrđeno da su nezakonito zabranili ministrici Bogunić da odlučuje po žalbama u slučaju Medicinskog fakulteta. Federalno ministarstvo pravde utvrdilo je da je Vlada Kantona Sarajevo suprotno Zakonu o upravnom postupku donijela odluku o izuzeću ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Zinete Bogunić u odlučivanju po žalbama Univerziteta u Sarajevu izjavljenih protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u slučaju dešavanja na Medicinskom fakultetu... Portal Klix, 27. 11. 2019.