BiH: Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge koji pružaju vrtići u BiH?

Predškolsko obrazovanje predstavlja jedan od osnovnih stubova obrazovnog ciklusa. Međutim, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, manje od 20 posto djece u našoj zemlji pohađa ovaj segment obrazovanja što nas plasira na dno ljestvice u Evropi (prosjek zemalja EU je iznad 90 posto). Centar za poslovnu afirmaciju (CPA) napravio je anketu kako bi se prikupili podaci pomoću kojih će se moći pripremiti kvalitetnije preporuke odgovornim vlastima za unapređivanje ovog segmenta obrazovanja, a sve sa ciljem povećavanja kvaliteta i stepena uključenosti djece u sistemu predškolskog odgoja i obrazovanja... Portal Klix, 29. 11. 2019.