Sarajevo: Općina Centar sufinansirala sanaciju kotlovnice u OŠ Hasan Kikić

U prošlogodišnjem budžetu Općine Centar osigurano je 40.000 KM za sufinansiranje sanacije školske kotlovnice na objektu Osnovne škole Hasan Kikić. Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je, tim povodom, krajem prošle godine potpisao ugovor s direktorom škole Almirom Plehom o donaciji sredstava za pomenute potrebe. Nakon potpisivanja ugovora direktor Pleh se uime roditelja, radnika škole i u lično ime zahvalio načelniku i Općinskom vijeću Centar na sveukupnoj podršci koju pružaju ovoj školskoj ustanovi... Portal Klix, 8. 1. 2020.