KS: Počela obuka članova Mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost za formiranje Mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, odobreno je angažovanje 20 psihologa, 20 defektologa i 20 logopeda, te su konkursne procedure za prijem navedenog kadra u školama završene... Press služba MON Kanton Sarajevo, 07.02.2020.