Sarajevo: Online program obuke i ljetna škola u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je prepoznao značaj edukacije u pogledu upravljanja u kriznim situacijama, te je u 2015. godini pokrenuo akademski program cjeloživotnog obrazovanja - Međunarodnu ljetnu školu "Upravljanje u kriznim situacijama"... Portal Klix, 15.05.2020.