Banjaluka: Za ulaganja u univerzitetskom gradu u Banjaluci 10.000.000 KM

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o potrebi investicionih ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjaluci u periodu 2020-2021. godine, te zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi neophodnih 10.000.000 KM za ove potrebe, prema planiranoj dinamici radova... Portal Nezavisne novine, 30.07.2020.