KS: Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (DualSci) - projekat u okviru programa Erasmus+

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje međunarodnoj saradnji i jačem povezivanju sa evropskim partnerima u oblasti uspješnog pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima. Press služba MONKS, 16.10.2020.