KS: Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisujeJavni pozivza sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“... Press služba MONKS, 14.11.2020.