RS: Trivić - Znanje đaka mora biti primjenjivo u praksi

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je cilj da škole za desetak godina budu mjesto srećne i zadovoljne djece, interaktivnog pristupa u nastavi i pridavanja više pažnje interesovanjima i talentima đaka, koji će po završetku školovanja imati znanje primjenjivo u praksi i svakodnevnom životu... Portal Nezavisne novine, 05.01.2021.