RS: Program za djecu u godini pred polazak u školu posebno značajan u ruralnim sredinama

Program za djecu u godini pred polazak u školu u 2023. godini uspješno je organizovan u ukupno 120 ustanova - 36 predškolskih ustanova, 81 osnovnoj školi i tri škole za djecu sa smetnjama u razvoju. Program je u periodu od 1. marta do 31. maja pohađalo 3.616 djece... Press MPK RS, 06.06.2023.