#predškolski odgoj

Nova čitanja

Zašto je propao Step by Step metod rada

Pobijedila je konzervativna struja u obrazovanju i strah od no...

Dok traje rasprava o novim kurikulumima u Kantonu Sarajevo, prisjećamo se metodologije Step by Step, čiji elementi se naziru u pred...

Ismeta Kulenović

Odgojni aspekti

Adis Muhović, direktor Centra za politike ...

Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, id...

Ako bi inicijativa bila prihvaćena, u prvoj godini imali bismo skoro 4.500 novoupisanih u akreditovane ustanove, što bi nas koštalo...

Rubina Čengić

Odgojni aspekti

Prvačići nekad i sad

Mnogo je pitanja bez odgovora

Djeca koja polaze u školu sa šest godina odbijaju da poštuju pravila, naviknuta su na pomoć pri odlasku u toalet, odijevanju i obuv...

Anera Zagrljača

Obrazovna politika

Obrazovanje djece do deset godina u Saraje...

2 naprema 25 za Bern!

U Bernu se prelazak djece iz predškolskog u osnovnu školu odvija u saradnji osoblja vrtića, nastavnika iz osnovne škole i roditelja.

Arifa Isaković

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Nakon lockdowna neka djeca zaboravila su koristiti pribor za j...

U slučaju starijih đaka bilježi se pad koncentracije, ali i nastavak prepirki koje su počele preko društvenih mreža tokom lockdowna.

Merima Dervišić

Obrazovna politika

Nastavak događanja nakon nezakonitog imeno...

Oportunizam i politika ćutnje

Da li je ljudima koji oportunistički teže određenim pozicijama ili ka uspinjanju na ljestvicama karijere posao s djecom uopće bitan...

Marina Stojaković