#srednja škola

Iz dječije perspektive

Dnevnik nastavnice

Na času violine ja sam učenica

Razbijene su predrasude da djeca/osobe s poteškoćama ne mogu biti čuvari i promoteri kulture i tradicije. Mogu, i to veoma dobro, m...

Andrea Gračanin

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Časovi vožnje kamiona izborni predmet u srednjoj školi

Nedostatak vozača i vozačica teretnih vozila smatra se jednim od razloga za otežano snabdijevanje robom u mnogim dijelovima svijeta.

Merima Dervišić

Nastavnička pitanja

Dnevnik nastavnika/profesora

Pet sati pauze između nastave u dvije škole koristim da obavim...

Učenici upisuju tehničku školu i uče jezike da bi lakše otputovali u neke druge države i da bi se lakše zaposlili negdje u inostran...

Ognjen Stepanović

Obrazovna politika

Broj časova maternjeg jezika u srednjim šk...

Dva sata sedmično za funkcionalnu pismenost nije dovoljno

Učenice i učenici nemaju priliku da kroz temeljitu diskusiju i raspravu o temama iz književnih djela unaprijede svoje verbalne i ko...

Mirza Herco

Metodika

Na putu do bolje škole i više znanja

Fizika ne smije biti učenje napamet

Žalosno je da dijete završi srednju stručnu školu, a ne zna izračunati mjesečni utrošak električne energije ili vode, izmjeriti pov...

Maksuda Muratović

Iz dječije perspektive

Kratka priča o motivaciji za upis na fakul...

Fali mi potvrda

Naš obrazovni sistem školuje inženjere, pravnike i ljekare koji bi 1970. godine bili vrhunski stručnjaci. U međuvremenu se svijet p...

Samir Lemeš