Obrazovna politika

Trijade i odiseje

Internet za lektiru

Namir Ibrahimović

20.04.2012

Traži, traži, pa ćeš prekopirati

Programski zahtjevi: Mreža (Internet)

Odgojno-obrazovni zadaci: Osvijestiti mogućnost i prednost nalaženja podataka preko Interneta

Ishodi učenja, minimalni: Može doći do podataka putem Interneta (npr. prikaz lektire na Internetu)

Ishodi učenja, maksimalni: Mogućnost nalaženja podataka preko Interneta, služenje računarskim tražilicama

Učenici na kraju IX razreda imaju 14 godina. Vrijeme je da nauče koristiti „tražilice“ i pronaći lektire na internetu. Zato će se pobrinuti nastavnici maternjeg jezika i književnosti koji će, na časovima predviđenim za medijsku kulturu, objasniti učenicima Google, Yahoo... Kad se NPP radi aljkavo, površno, bez konsultacija sa širim krugom stručnjaka i korisnika, dogodi se apsurd – đaci mogu biti profesori svojim nastavnicima u korištenju tehnologije, a nastavnik ih uči kako trebaju naći podatake koristeći pretraživače. Tako doslovno piše u dokumentu na osnovu kojeg se izvodi nastava u nekoliko kantona FBiH.

Nekoliko stvari je problematično u ovoj nastavnoj jedinici:

  1. Niko ne zna kako se može „osvijestiti mogućnost i prednost nalaženja“, a nastavnicima bi NPP trebao biti potpuno jasan, posebno u definiranju zadataka i ciljeva.

  2. Internet i lektira jesu u vezi; u nastavi internet može pomoći u kvalitetnijim časovima lektire, ali je uvredljivo da metodičari i praktičari (kreatori ovog NPP-a) sugeriraju nastavnicima da đaci lektiru vide samo u pretraživaču.

  3. Minimalni i maksimalni ishodi su isti: i za 2 i za 5 učenik treba tražiti podatke na internetu, s tim što se maksimalni ishodi vežu za sve informacije, a minimalni su ograničeni na predmet.

Internet nikako ne može biti nastavna jedinica sama po sebi u okviru B/H/S jezika i književnosti, ali značajan dio svog rada na časovima i kod kuće đaci jedni drugima mogu pokazati, korigirati se i tako učiti jedni od drugih. No, čini se da ni autori ovog dijela NPP-a nisu svjesni tih mogućnosti niti mogu razmišljati o povezanosti sadrćaja svih nastavnih predmeta tako da ovakva karikaturalnost u važnom dokumentu nije iznenađujuća.

Članovi Potkomisije za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost za VIII i IX razred:

  1. Muhidin Džanko, koordinator;

  2. Katica Krešić, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru;

  3. Biljana Nikolić, OŠ „Novi Travnik” Novi Travnik.

Najnovije

Intervju, Boris Jokić

Politika je iskoristila reformu za trgovačku monetu

Namir Ibrahimović

Intervju

Od naredne školske godine novi kurikulum eksperimentalno u školama

Namir Ibrahimović

Bijela sedmica

Profitiraće samo Intersport

Školegijum redakcija

Bijela sedmica

Nastavak slaloma kroz sarajevsku školu skijanja

Školegijum redakcija

Saopštenje

Učenici moraju imati ravnopravan status

Školegijum redakcija