E-espresso

Šta će američka djeca naučiti iz američke predsjedničke kampanje

22.06.2016

Anya Kamenetz je 19. aprila za npr.org pisala o američkoj predsjedničkoj debati i utjecaju koji ona ima na djecu, što na njihovo ponašanje u učionici što kod kuće.

Foto: Frank Brueck

Trump i ostali kandidati koriste jezik koji ne bi bio prihvatljiv u većini učionica, počinje ona. Sam ton debate, pitanja poput deportiranja miliona imigranata i tvrdnje kao što su Islam nas sve mrzi razlog su da se zapitamo na koji način ovakav diskurs utječe na djecu, posebno kada u obzir uzmemo činjenicu da su roditelji skoro trećine djece koja pohađa američke državne škole rođeni van SAD-a. The Southern Poverty Law Center, organizacija koja se bavi borbom protiv mržnje i fanatizma i koja zahtijeva pravdu za najranjivije članove američkog društva, provela je anketu pod nazivom Trump efekat, u kojoj je učestvovalo 2000 nastavnika i nastavnica. Rezultat je takav da je više od dvije trećine djece – posebice imigranata, prve generacije rođene u SAD-u, ili muslimana, izrazilo strah u vezi svoje, ali i budućnosti svoje porodice nakon izbora. Scolastic je blog na kojem grupa od 35 djece, uzrasta od 10 do 14 godina, izvještava o predsjedničkoj kampanji, odlazeći na skupove i prateći sva događanja vezana za kampanju. Njihova članica, dvanaestogodišnja Gracie Wood, imala je priliku na jednom skupu Trumpu postaviti sljedeće pitanje: Predsjednički kandidati često su veoma zli jedni prema drugima. Kako biste djeci opravdali takvo ponašanje?, na šta je on odgovorio: Takvo ponašanje nije u redu, ali takav je život. Djeca se moraju navići na to. Čak 40 % ispitanih nastavnika/ca kazalo je kako u učionici izbjegava razgovarati o predsjedničkoj debati. Međutim, zanimljivo je kako je Centar za civilnu edukaciju osmislio alate, materijale i trening obrazovanja za nastavnike/ce kako bi u učionicama razgovarali o američkoj politici, a njihov akademski trening dostupan je u 46 saveznih država. Cilj je da sa đacima kritički analiziraju političke izjave, njihovu tačnost i slično. Luciano D'Orazio, nastavnik društvenih studija u Bronxu i voditelj debatnog tima, sa đacima radi tako što provjerava tačnost navoda koji se mogu čuti u predsjedničkoj kampanji. Svaki od govora dekonstruiraju i analiziraju, a pronašli su način i da naprave paralelu između gradiva koje je u planu i predsjedničke kampanje: Trump nam je nepresušan izvor tema. Poredili smo ga sa Periklom, Aleksandrom Makedonskim, Julijem Cezarom, sa svim vladarima koji su imali drugačiji pristup vladanju. Kada pogledamo grčku demokratiju i neke od nedostataka koji su u njoj bili prisutni, jasno je da demokratija, ako je ne vode ljudi koji su obrazovani, može biti plijenom demagoga i đaci vrlo brzo povuku paralelu i uporede stvari, kaže on.

Tekst u originalu možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Školegijum redakcija