Obrazovna politika

E-espresso

Edukacija o zemljotresu

Školegijum redakcija

22.10.2016

Škole u Bangladešu educiraju đake šta da rade kada se desi zemljotres

Foto: Klaudio Nunjez

Kada se u južnoj Aziji desi potres, djeca su u velikoj opasnosti jer se školske građevine lakše urušavaju. Bangladeš, Indija i Mjanmar naročito su ugrožena područja jer se podrhtavanje dešava svake godine, te se smatra da se potres velike jačine ovdje vrlo lako može desiti. Iz istih razloga je 2005. godine, u pakinstanskom dijelu Kašmira, u potresu poginulo 15 hiljada djece koja su se našla u školi, a tri godine nakon toga, u Suchuanu u Kini, umrlo je više od 5 hiljada đaka nakon što se na hiljade učinioca urušilo.

U Bangladešu se zbog toga provodi trening Dipecho, program Evropske unije za pripremu za katastrofe. Osnovne i srednje škole se, uz pomoć organizacije Save the Children, educiraju o tome kako se ponašati kada se desi zemljotres. Fokus se stavlja na poboljšavanje otpornosti ljudi, a ne građevina.

U Indiji se sličan program provodi već d 2011. godine, s tim da se sada proširio i na bolnice i rezidencijalna područja. U nekim su dijelovima čak pokrenute akcije ispitivanja sigurnosti školskih građevina.

U Bangladešu je, međutim, program za sada ograničen na simulacije, odnosno evakuaciju iz školskih zgrada, a smatra se da bi škole trebale biti u stanju da bolje zaštite đake u ovakvim situacijama: stolice su u većini škola preniske da bi se djeca sakrila ispod njih, a u slučajevima evakuacije, često ne postoji sigurna opcija gdje bi se djeca mogla premjestiti.

Za sada će u ovim školama svaka tri mjeseca raditi simulaciju evakuacije, što se nadaju da djeci može pomoći i izvan škole.

Tekst na engleskom možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica