Obrazovna politika

Školegijum istražuje

Možemo li se obrazovati o obrazovanju?

17.05.2012

U potrazi za informacijama kroz web stranice ministarstava obrazovanja

S obzirom da danas mnogobrojnim informacijama pristupamo preko interneta, i obrazovanje bi trebalo biti dijelom ovog „globalnog“ sistema znanja. Prema godišnjem izvještaju Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), u BiH je, zaključno sa 31. decembrom 2010. godine, bilo dva miliona korisnika Interneta. Ovaj broj se, prema rezultatima ovog izvještaja, stalno povećava. Stoga je razumljivo da institucije javnog sektora imaju zvanične web stranice, koje mogu služiti kao svojevrsna glasila trenutnih projekata, te pružiti uvid u vlastiti rad, kao doprinos transparentnosti. Kako je u BiH obrazovanje uglavnom pod upravom, prije svega, entitetskih, a zatim i kantonalnih ministarstava, jedan od problema informisanja mogao bi biti razjedinjenost informacija, odnosno postojanje zvaničnih stranica za svaki pojedinačni kanton. Međutim, ukoliko su ažurirane, jasno klasificirane i pregledne, ove stranice mogu korisniku dati konkretnu informaciju na konkretan upit.

Školegijum je ovom malom istraživanju pristupio s ciljem provjere različitih kriterija, kojima bi se svakodnevni korisnik i posjetilac određene stranice mogao voditi ukoliko ga interesuje obrazovanje u vlastitom gradu, kantonu ili šire – entitetu. Istraživanje je imalo namjeru obuhvatiti deset kantona, Brčko distrikt i entitete, polazeći od pretpostavke da svaka od ovih „jedinica“ ima oficijelnu stranicu ministarstva obrazovanja, odnosno vid informisanja o obrazovanju koje je pod određenom nadležnosti. Međutim, jedan od nalaza jeste činjenica da svaki kanton nema web-strukturu za pojedinačno ministarstvo obrazovanja, te tako može pružiti slab ili nikakav vid informisanja o svom radu.

Rezultati ovog istraživanja rađeni su prema četiri kriterija: navigacija, ažurnost i količina aktuelnih informacija, transparentnost i komunikacija s korisnicima. Svaki od kriterija ustanovljen je prema potrebama prosječnog posjetioca, ali i onog kojeg bi mogao zanimati, npr. izvještaj o radu ministarstva, način trošenja budžeta predviđenog za ovaj sektor, saradnja škola itd. U nastavku ćemo objavljivati analize prema svakoj od navedenih tačaka, objašnjavajući šta je svaki od kriterija značio u kontekstu istraživanja.

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica