Konkurs

Čas kojim se ponosim

21.05.2012

Svi tekstovi primljeni do 20.6.2012. biće objavljeni odmah nakon primitka

Školegijum raspisuje konkurs za nastavnice i nastavnike, profesore i profesorice, za članak na temu: ČAS KOJIM SE PONOSIM

Tekst treba da bude dužine do 7.500 znakova i da sadrži opis jednog održanog školskog časa (temu, metod, rezultat).

Svi tekstovi primljeni do 20.6.2012. biće objavljeni odmah nakon primitka i dostupni čitaocima na stranici Školegijuma. Uz tekst se može priložiti ilustracija ili neki drugi likovni/radni prilog.

U potpisu treba stajati: ime i prezime, škola, razred i vrijeme kad je čas održan.

Dodijeliće se tri nagrade, sve u visini 300 KM.

a) nagradu prema broju komentara čitalaca

b) nagradu redakcije

c) nagradu žirija

Radove slati na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

Školegijum redakcija