Odgojni aspekti

Mala škola pčelarstva

Prvačići pčelarstva

Armin Stefanović

14.12.2016

„Najzanimljivije mi je pravljenje i šarafanje. Nikad prije nisam kitovo drvo. Ima djece koja ne žele ovo raditi, ali kada bi iskusili svi bi sigurno došli. Ja čitav dan u školi čekam da ovo počne i to mi je najbolja aktivnost u školi. Roditelji su mi rekli da mogu prisustvovati jer ću možda biti zanatlija i imati svoje šegrte da ih naučim.“ (Bekir Kadrić, VI1, 11 godina)

Foto: Emir Arnautović i Armin Stefanović

Kada sam ušao mislio sam da sam upao u kakvu stolariju. Učionica Osnovne škole Vladisav Skarić nalikovala je pravoj radionici. Tamo me dočekala grupa majstora i majstorica koji su vrijedno radili na izradi košnice za pčele: Najda Krilić, Ilhana Bavčić, Naida Ljumić, Sara Đozo, Dario Hasanbegović, Malik Husković, Bekir Kadrić, Tarik Gafić, Nedim Sadiković i Denis Božić. Malo su bušili, šmirglali pa farbali. Onda kada bi obavljali neki lakši posao kao što je šmirglanje imali bi vremena i da pričaju, pa se činilo da njihova usta rade skoro jednako brzo kao ruke. Ali kada je nešto trebalo bušiti ili raditi kakav drugi posao u kojem je koncentracija od značaja, u njihovoj radnji vladala je apsolutna tišina. Bila je to radionica Male škole pčelarstva u organizaciji Udruženja za podršku ideja Skakavac. Cilj ove radionice bio je da se djeca upoznaju sa osnovama pčelarskog zanata.

Roditelji su mi rekli da je to super i da bi i oni voljeli doći, ali to je za djecu. Mislim da ovo mogu raditi i dječaci i djevojčice, ali djevojčice bolje rade jer su urednije i više vole da rade nego dječaci. Prošli čas su djevojčice ostale pola sata duže nego dječaci. (Naida Ljumić, VI1, 11 godina)

Prije nego što su ušli u radionicu, učenici su imali edukacije koje je održao profesionalni pčelar o osnovama pčelarstva, osnovnoj opremi potrebnoj za pčelarstvo te osnovnim nutritivnim i farmaceutskim osobinama meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Tokom dva mjeseca koliko je Mala škola trajala u radionicama su se postepeno osposobljavali za sticanje vještina i iskustva u oblasti stolarskog zanata i vještina rukovanja  stolarskom opremom:

  • sklapanje i ljepljenje drvenih ploča
  • korištenje električne bušilice, korištenje aku bušilice
  • obrada neravnih površina i nakon toga šmirglanje
  • kucanje eksera i formiranje satnih osnova
  • farbanje košnica eko bojama.

Udruženje Skakavac se bazira na rad s djecom i promociju starih zanata i kulturne baštine BiH.

Malu školu pčelarstva pokrenuli smo sa Centrom Vladimir Nazor i imamo za cilj da uđemo u svaku školu na podrućju KS, a i šire. Mala škola pčelarstva je zamišljena tako da učenici uče o tehnikama izrade pčelinjih košnica i košnice izrađuju na tradicionalan način, upoznaju se sa životnom zajednicom pčela, proizvodnjom meda i značaju meda u zdravoj ishrani. U okviru predviđenih aktivnosti, učenicima će biti omogućen susret i upoznavanje s tradicionalnim zanatima i kulturnom baštinom BiH, te teorijsko-praktičan rad u smislu izrade i održavanja pčelinjih košnica. U okviru Male škole pčelarstva će se realizirati edukacija u cilju poticanja članova ciljne grupe na rad koji oplemenjuje i razvija interes za izradu pčelinjih košnica, te će ih se ohrabriti da razvijaju samopouzdanje i radne navike, na osnovama radno-okupacijske terapije i rada. Napredak se vidi iz dana u dan i imamo sve pozitivne reakcije i djece i roditelja i ministarstva i cjelokupne zajednice, a cilj je da se i oformi ogledni pčelinjak u blizini grada i da se nastavi projekat. Djeca stiču osnovna znanja iz pčelarstva, rukovanja ručnim i električnim alatima, vrednovanja prirode i značaja zdrave ishrane i pčela u cjelokupnom životnom ciklusu. (Emir Arnautović, predsjednik Udruženja)

Na kraju radionice, učenici i učenice su na veselom času uz grickalice, bombone i sokiće u JU OŠ Vladisav Skarić 28. novembra prezentirali dvije košnice koje su pravili tokom proteklih mjeseci. Mala škola pčelarstva, prema riječima direktora škole Mehe Pirića, pokazala je velike mogućnosti saradnje udruženja i škola s ciljem prenošenja učenicima znanja i vještina koje škola ne može ponuditi, te je pozvao sve zainteresirane da se uključe u ove i slične aktivnosti. Udruženje Skakavac je učenicima uručilo diplome Mali pčelar, a školi poklonilo dvije mašine koje će biti od koristi u tehničkom stvaralaštvu. Tokom narednih mjeseci radionice će se održavati u Osnovnoj školi Alija Nametak i Osnovnoj školi Safvet-beg Bašagić. Potom, planirano je da se u blizini Sarajeva izgradi pčelinjak sa košnicama koje su učenici izradili, te bi onda učenici imali priliku da se upoznaju sa ostalim zanjima iz oblasti pčelarstva i da konačno probaju vlastiti proizvod – med.

Moja kćerka voli sve da radi. Između ostalog, interesuju je i pčele. Dedo joj ima pčele, tako da je dosta toga već znala, ali nije znala kako se priprema vosak i kako se prave košnice. U tom smislu joj je ovaj praktični rad pomogao. Dobro bi bilo da ima više ovakvih sekcija jer su djeca jako zainteresovana, a kako djeca tako i roditelji. Ovakve stvari nemaju priliku igdje drugo vidjeti i naučiti. (Adisa Krilić, mama učenice VI razreda Naide Krilić)

Mala škola pčelarstva odličan je primjer kako su djeca zainteresirana da kroz igru rade i uče nešto novo što im sutra može biti od koristi. Dok su prezentirali košnice koje su napravili pokazali su da zaista cijene vlastiti rad i trud, te da se ponose svojim proizvodom. Košnice će ostati u školi dok se ne izgradi pčelinjak gdje će imati priliku više naučiti o poslu pčelara i pravljenju meda.

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković