Odgojni aspekti

E-espresso

Prodavnica igračaka za djecu koja imaju poremećaje iz spektra autizma

Školegijum redakcija

30.12.2016

Kroz rad sa djecom kojoj su dijagnosticirani poremećaji iz spektra autizma terapeutkinja Jamila Rahim uvijek je nailazila na istu situaciju: roditelje koji, u nastojanju da pronađu igračke koje neće previše ili premalo stimulirati čula njihove djece, troše hrpe novca na igračke sa kojima se njihova djeca odbijaju igrati.

U članku koji govori o razlozima za otvaranje ovakvog centra objašnjava se kako djeca kojima je dijagnosticiran ovaj poremećaj mogu imati potrebu da izbjegavaju određeni stimulans (kao što je, recimo, zvuk) i zahtijevaju veću izloženost drugačijem stimulansu (primjer koji nam daje jeste da je čulo okusa kod neke djece premalo stimulirano i u tom slučaju imaju potrebu da stalno traže nove i jače okuse). Igračke mogu igrati veliku ulogu da smire i zadovolje ovakve potrebe, posebice kada je dijete u stanju da isproba i igra se sa igračkama prije nego što ih roditelji kupe.

U centru koji vodi, uz podršku organizacije CARE, nude se individualni i grupni časovi u kojima djeca imaju priliku komunicirati, raditi na kognitivnim, socijalnim i motoričkim vještinama, tako što se igraju i isprobaju igračke koje se nude u prodavnici. Želimo isprobati sve igračke prije nego što ih stavimo u prodaju. Ne prodajemo ništa što ne bismo i sami koristili ovdje, kaže ona.

Jedini problem je što je broj ovakvih prodavnica jako mali i porodice moraju dolaziti iz svih krajeva zemlje kako bi došle do igračaka.

Tekst izvornika možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković