Nova čitanja

Školegijum u 2017. godini

PRETPLATITE SE NA ŠKOLEGIJUM U 2017. GODINI!

Školegijum redakcija

09.01.2017

Možete se pretplatiti na komplet za 2017. godinu (brojevi 19–22), po cijeni od 15 KM (poštarina uključena).

Za preko 10 pretplata: 12 KM po kompletu.

Za preko 20 pretplata: 10 KM po kompletu.

Potrebno je da podatke o adresi na koju želite primati magazin, uz potvrdu o uplati, dostavite na mail: masmedia@bih.net.ba ili pismom, na adresu:

 MAS MEDIA d.o.o.

Branilaca Sarajeva 15/2

71000 Sarajevo

Transakcijski račun: 1610000000870004 kod Raiffeisen Bank dd BiH

Korisnik: Mas Media d.o.o. Sarajevo

Svrha doznake: Pretplata za Školegijum

 

Na uplatnici navesti adresu na koju želite primati Školegijum.

Najnovije

Filmska lektira

Irci i nadolazeća sapunica remek-djela

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Murvanjski zakon

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Ledeno doba, ostani kod kuće

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Činovi smaknuća u buretu baruta

Nikola Bešlić

Biologija

Bolje šišmiš u ruci, nego na fotografiji

Anes Osmić