Obrazovna politika

Školegijum istražuje

Možemo li se obrazovati o obrazovanju? (1)

Jasmina Bajramović

22.05.2012

U potrazi za informacijama na web stranicama ministarstava obrazovanja

1. NAVIGACIJA

Prvi kriterij koji je bio od interesa za ovo istraživanje jeste navigacija. Kako bi svaka stranica dobila prolaznu ocjenu po pitanju navigacije, potrebno je da se posjetilac stranice, pri ulasku na početnu stranicu, može s lakoćom snalaziti pri pretraživanju sekcija, podsekcija i izbornika. Također, pod navigacijom podrazumijevalo se i klasificiranje podataka u određene sekcije, podsekcije i izbornike: za korisnika je važno da li će kompletnu informaciju o konkretnoj temi pronaći na jednom mjestu ili će ta informacija biti podjeljena u niz drugih podsekcija, time otežavajući posjetiocu da pronađe kompletan odgovor na pitanje. Pored klasificiranja, za navigaciju je važno i jasno upućivanje na određenu informaciju, odnosno precizno imenovanje svake stavke izbornika i sekcija. Tehnička funkcionalnost je još jedan od manjih stavki koje obuhvata navigacija; ukoliko određeni link, izbornik, sekcija itd. vode na praznu stranicu, stranica tada ne može zadovoljiti potrebe korisnika.

Još jedna od mogućnosti ocjenjivanja nametnula se kroz pregled ovih stranica: za sedam kantona ne postoje oficiijelne stranice ministarstava obrazovanja, već su informacije o ministarstvima smještene na zvanične stranice vlada kantona.

U nastavku ćemo dati opisne ocjene (prednosti i nedostaci) i tabelarni prikaz brojčanih ocjena za ovaj kriterij.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS

Na web stranici postoji nekoliko sekcija (Novosti, Propisi, Ustanove, Bolonjski proces, Provođenje propisa iz oblasti saobraćaja (vozači), PPZ, Portal www.skola.ba, Naučni registar i Linkovi). Sve pomenute sekcije su tehnički funkcionalne. Glavni izbornici (Novosti, Ministarstvo, itd.) postavljeni u zaglavlju stranice, vidljivi su samo ukoliko se preko njih pređe kursorom, te stoga mogu ostati neprimjećeni, a posjetilac stranice uskraćen za važne informacije (ukoliko ga interesuje npr. konkretan dio obrazovnog procesa, poput predškolskog odgoja ili srednjoškolskog obrazovanja). U tom se smislu ova tehnička poteškoća može shvatiti kao nedostatak. Konfuzija u smještanju pojedinih dokumenata postoji i ukoliko, npr., želimo pronaći određenu analizu koja se tiče obrazovanja (poput analize NPP devetogodišnjeg obrazovanja, objavljenu krajem 2011. godine); ova je analiza smještena u sekciju „Ministarstvo“, podsekciju „Javni pozivi i konkursi“.

Fizički su odvojene sekcije „Ministarstvo“ i „O nama“, koje bi suštinski trebale pružati iste podatke; u sekciji „O nama“ smještene su samo dvije podsekcije „O ministarstvu“ i „Kako doći do nas“, koje bi trebale biti unutar glavne sekcije koja informira o sastavu ministarstva, o kontaktu, adresama itd. Stoga je ovo odvajanje bespotrebno.

Nefunkcionalna je i podsekcija „Sektor plana, analize i statistike“ u kojoj nema niti jednog podatka koji se odnosi na plan, analizu i statistiku; unutar ove podsekcije je samo jedan dokument (Odluka o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija, savjeta i drugih radnih tijela (...)); nije jasno zašto se ovaj dokument ne nalazi u sekciji „Propisi“, gdje su smješteni dokumenti i odluke sličnog tipa; istovremeno, u sekciji „Ustanove“ jedna od klasifikacija je i „Statistika i adresar ustanova“. U ovom dokumentu se zaista nalaze statistički podaci koji obuhvataju broj upisanih učenika i nastavnika u periodu od školske 1996/97. do 2007/08., stoga nije jasno zašto se ovaj dokument ne nalazi u pomenutoj sekciji statistike. Sekcija „Foto galerija“ je prazna.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA KT

Glavni izbornici nalaze se u zaglavlju stranice (Ministarstvo, Obrazovanje, Nauka, Kultura, Sport, Kontakti). Početna stranica koncipirana je na način da se posjetilac može informirati o posljednjim obavještenjima i novostima (na desnoj strani vijesti su smještene pod sekcije „Izdvojeno“, „Obavještenja“ i „Javni pozivi“). Na početnoj stranici trenutno su, ispod glavnih izbornika, postavljene fotografije i osnovne informacije o aktuelnim učenicima generacije osnovnih škola.

Ispod galerije, ažurirane su vijesti unutar dva odjeljka, „Vijesti“ i „Školske aktuelnosti“, od najnovije ka najstarijoj. Spomenuti glavni izbornici podjeljeni su jasno u sekcije, u skladu sa strukturom nadređenog izbornika (tako je sekcija „Ministarstvo“ podjeljena na „Ministar“, „Rukovodeći službenici“, „Struktura“ itd.). Nedostatak sekcije „Inkluzivno obrazovanje“ jeste to što nije istaknuta na vidnom mjestu, te časopisi i spomenuti materijali nisu izdvojeni iz sekcije „Dokumenti“ u posebnu sekciju koja se tiče nastavnih materijala; zbgo ovog tehničkog nedostatka moglo bi ih se propustiti.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SBK

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Informacije o Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK mogu se pronaći na zvaničnoj stranici Vlade SBK, unutar glavnog izbornika „Ministarstva“. Klikom na postojeći link otvara se spisak uposlenika ovog sektora, zajedno sa njihovim funkcijama i kontakt telefonima. E-mail adrese nisu navedene.

Na zvaničnoj stranici Vlade SBK može se pronaći veoma mali broj informacija o situaciji u obrazovanju ovog kantona, već zbog činjenice nepostojanja zvanične stranice ministarstva obrazovanja. Posjetilac je prisiljen retraživati cjelokupan fond vijesti koje se odnose na aktivnosti vlade, u potrazi za informacijama o obrazovanju. Vijesti nisu klasificirane niti postoji bilo kakav vid selekcije, s obzirom na određeno polje.

Dodatna otežavajuća okolnost jeste što početna stranica sadrži, u momentu posjećivanja, isključivo dvije informacije i nije kompatibilna sa sekcijom „Novosti“, koja se nalazi na petom mjestu unutar pratećih izbornika s lijeve strane. Također, nije jasno zbog čega je sekcija „Čestitke“ izdvojena u posebnu oblast.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Podaci o ovom ministarstvu smješteni su, zajedno sa podacima ostalih ministarstava kantona, na oficijelnu stranicu Vlade USK. Sekcija koja bi upućivala posjetioca stranice na ministarstvo obrazovanja također ne postoji.

Snalaženje na ovoj stranici izuzetno je otežano zbog neklasificiranih sekcija i nepregledno postavljenih informacija. Unutar glavnih izbornika, u zaglavlju stranice, nema sekcije o ministarstvima; ona je vidljiva tek na drugi pogled, jer je smještena u desni dio stranice, u malom pravougaonom prozoru između fotografije premijera Hamdije Lipovače i video-vijesti. Otvaranje ove sekcije donosi samo kratak i formalan pregled svih ministarstava, uključujući ministre, kontakt telefone, e-mailove i adrese. Dodatnih informacija, niti linkova koji bi vodili posjetioca u pravcu informacije koju traži nema.

Također, sekcija „Značajniji dokumenti“ nije smještena u zaglavlje stranice i vidljiva je tek pomicanjem stranice ka dnu, a, opet, ne uključuje niti jedan dokument, zakon ili regulativu koja bi se odnosila na obrazovanje ovog kantona. Vijesti o obrazovanju nema unutar recentnih novosti.

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA HNŽ

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Informacije o ovom ministarstvu smještene su na zvaničnu stranicu Vlade HNŽ, zajedno s ostalim ministarstvima ovog kantona. Na stranici postoji zasebna sekcija „Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa“.

Klikom na sekciju „Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa“ posjetilac može saznati osnovne informacije o sastavu i strukturi ove institucije. U zaglavlju je kratka biografija ministra obrazovanja, kontakt podaci (uključujući telefonske brojeve, e-mail adrese i adresu ministarstva), te opis poslova Ministarstva, zakona i propisa formalno navedenih. Osim ovih informacija, u navedenoj sekciji nije moguće pronaći druge podatke kao što su trenutni projekti , nastavni planovi i programi, analize itd. Kako je stranica integralna, svaka se pojedinačna informacija mora tražiti posebno.

Pojedini zakoni vezani za obrazovanje su postavljeni i moguće ih je preuzeti u formi word dokumenta unutar izbornika „Vlada“, sekcije „Zakoni“. Isti je slučaj sa mogućim novostima iz obrazovnog sektora; jedan od načina pretraživanja je otvaranje arhive unutar koje su smještene vijesti iz svih struktura vlasti ovog kantona. Osim toga, na stranicu je postavljen pretraživač, koji bi posjetiocu eventualno mogao olakšati traženje određene informacije.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Podaci o ovom ministarstvu smješteni su na oficijelnu stranicu Vlade Županije Zapadnohercegovačke, pod sekcijom „Ministarstva“, odnosno podsekcijom „Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa“.

Iako je stranica vlade jasno koncipirana, sa jasno uočljivim sekcijama i izbornicima, samom ministarstvu obrazovanja posvećeno je izuzetno malo prostora. Unutar ove sekcije, u zaglavlju je ime trenutne ministrice, te spisak nadležnosti ove institucije, sumiran u 12 tačaka. U gornjem desnom uglu postavljeni su kontakt podaci (adresa, telefon, fax, e-mail adresa). Iako je u ovim podacima dat link na web stranicu ministarstva, klik vodi do obavještenja da je stranica „nedostupna. Mogući razlozi su: nadogradnja servera“.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Informacije vezane za ministarstvo postavljene su na zvaničnu stranicu Vlade Hercegbosanske županije, unutar izbornika „Ministarstva“, podsekcija „Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa“.

U zaglavlju stranice vlade postavljeni su osnovni izbornici (Novosti, Sjednice, Ustrojstvo, Ministarstva, Uredi i službe). Unutar izbornika „Ministarstva“ postavljene su podsekcije koje se odnose na svako pojedinačno ministarstvo. Podsekcija ministarstva obrazovanja sadrži isključivo osnovne informacije o ovoj instituciji, uključujući ime trenutne ministrice i nekoliko članova ministarstva, sa kontakt telefonima. Sa desne strane početne stranice postavljena je sekcija „Izdvojeno“, sa podsekcijom „Dokumenti“. Unutar ove sekcije postoji jasan i precizan pregled dokumenata za svako pojedinačno ministarstvo, sa podgrupama „Zakoni“, „Odluke“ i „Pravilnici“, te ostali dokumenti. Sekcija „Novosti“ integralna je za sve vladine sektore, tako da je pretraživanje vijesti povezane sa obrazovanjem otežano, jer ne postoji pretraživač, već isključivo arhiva koju posjetilac mora pregledati.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK

*Oficijelna stranica NE POSTOJI. Informacije o ovom ministarstvu sadržane su unutar izbornika „Ministarstva“, podsekcije „Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport“ na oficijelnoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon otvaranja podsekcije „Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“, posjetiocu je omogućen pregled opštih informacija o ministrici, sa fotografijom i osnovnim kontakt podacima. Iznad biografije postoje manji izbornici (Informacije, Programi, Uputstva, Kriteriji, Odsjek za poslove saobraćajne edukacije, Ostalo, Programi utroška sredstava).Posjećivanje svakog od ovih izbornika otkriva neprecizno razvrstavanje dokumenata; u izborniku „Ostalo“ postavljeni su i izvještaji o radu ministarstva, i pravila udžbeničke politike, i konkursi itd. Konfuzan raspored podataka i linkova, zbog velikog broja manjih podsekcija i linkova, zahtijeva detaljno pregledanje cjelokupne stranice. Ispod biografije ministrice, navedene su organizacione jedinice ministarstva, sa pratećim linkovima na svaki od njih.

Međutim, otvaranje stranice Sektora za obrazovanje i nauku nudi isključivo informacije strukturne prirode (rukovodilac i nadležnosti sektora). Sa desne strane klasificirane su informacije o svakom sektoru obrazovanja (Visoko obrazovanje, Osnovna i srednja škola), te sekcije „Kriteriji“ i „Programi“.

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽP

*Oficijelna stranica ministarstva NE POSTOJI. Informacijama o ministarstvu moguće je pristupiti isključivo preko zvanične stranice Vlade Županije Posavske, unutar glavnog izbornika „Vlada“, podsekcija „Ministarstva“.

Snalaženje na stranici posjetiocu bi moglo biti otežano ukoliko traži informacije o obrazovanju ovog kantona, prvenstveno zbog rascjepkanosti podataka u odvojene sekcije, iz nejasnih razloga. Tako, unutar glavnog izbornika „Vlada“, podsekcije „Ministarstva“ postoje formalni opisi dužnosti i zadataka svakog pojedinačnog ministarstva, bez naznake dodatnih informacija. Unutar drugog većeg izbornika „Županija Posavska“, u podsekciji „Obrazovanje“ postoji tabelarni pregled odgojno-obrazovnih ustanova u Županiji Posavskoj, sa kontakt podacima i web stranicama, ukoliko postoje.

Na početnoj stranici, na kojoj se postavljaju svi tipovi vijesti vezanih za vladu kantona, nije moguće odmah uočiti bilo kakav podatak vezan za obrazovanje, upravo zbog velikog broja različitih tipova vijesti i popratnih sadržaja (video vijesti, rubrika „Najčitanije, foto galerija, Statistika posjeta, Zadnje izmjene, Tko je online itd.).

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK

Početna stranica ministarstva je dobro uređena i kasificirana. Unutar glavnih izbornika (Aktuelno, Ministarstvo, Obrazovanje, Pedagoški zavod, Nauka, Kultura, Sport, itd.) postoji niz podsekcija koje jasno upućuju posjetioca na sadržaje. Tako unutar izbornika „Obrazovanje“ postoji podjela prema obrazovnim stepenima, te mogućnost pregleda stipendija i takmičenja. Na početnoj stranici ažurirane su vijesti iz oblasti obrazovanja (četiri su najaktuelnije vijesti postavljene, s mogućnošću pregleda arhive), a ispod njih postavljene su sekcije sa pregledom konkursa i obavještenja. Na početnoj stranici, na desnoj strani, postavljena je stalna informacija o trenutnoj ministrici i kontakt podacima (telefonski brojevi, e-mail adresa), te kontakt podacima ministarstva.

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE BRČKO DISTRIKTA

Na oficijelnoj stranici vlade Brčko distrikta, obrazovanju je posvećeno malo prostora. Unutar glavnih izbornika, pod izbornikom „Odjeljenja“, postoji sekcija „Obrazovanje“. Otvaranje ove sekcije posjetioca vodi na spisak od šest tačaka zaposlenja i zadataka ovog odjela. Sa desne strane, koja bi, sudeći prema natpisu „Obavještenja odjeljenja za obrazovanje“ trebala da sadrži dokumente i obavještenja, stoji da „dokumenata nema“. Problem nejedinstvenosti i neobjedinjenosti dokumenata vezanih za obrazovanje u integralnu sekciju i ovdje je prisutan. Daljnjom pretragom ostalih izbornika na stranici Vlade moguće je pronaći, unutar izbornika „Važniji akti“, četiri dokumenta koja se odnose na obrazovanje.

Početna stranica, koja nudi spisak aktuelnih obavještenja, također omogućava posjetiocu pretraživanje pojedinih vijesti iz obrazovanja, ali kroz pretragu svih postavljenih i vijesti neklasificiranih po sektorima. Unutar izbornika „Servisi za građane“, te sekcije „Oglasi i obavještenja“, postoji podsekcija „Obavještenja iz odjeljenja za obrazovanje“, koja je, iz nejasnih razloga, potpuno odvojena od sekcije „Odjeljenje za obrazovanje“. Također, nije jasno zašto spomenuti zakoni nisu klasificirani u dokumentaciju unutar prostora predviđenog za obrazovanje. U tom smislu, navigacija za posjetioca mogla bi biti prilično otežana, ukoliko detaljno ne pretraži svaku pojedinačnu sekciju.

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Stranica ministarstva je tehnički dobro urađena. Zbog više mogućnosti pretraživanja, kao i mape sajta, posjetiocu je omogućeno lako snalaženje kroz stranicu. U zaglavlju se nalaze standardni izbornici (Aktuelnosti, Ministarstvo, Propisi, Odnosi s javnošću, Kontakt), a dodatni izbornik s lijeve strane, kroz nešto detaljnije podsekcije omogućava preciznije pretraživanje.

Veći izbornici u zaglavlju jasno su podjeljeni u podsekcije koje se odnose na strukturu ministarstva, te podjelu na pojedinačne nivoe obrazovanja (Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Visoko obrazovanje itd.).

Postoji manja neusklađenost u smislu kategorizacije podataka: dok u sekciji „Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje“ ne postoji odvojena kategorija koja se odnosi na zakone koji se tiču ovog obrazovnog stepena, kod sekcije „Sektor za visoko obrazovanje“ podsekcija „Zakoni“ postoji. Isti su zakoni postavljeni unutar sekcije „Propisi“, a odnose se na sve nivoe obrazovanja, podjeljeni po kantonima; stoga je ova podsekcija unutar sektora visokog obrazovanja suvišna.

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS

Podatke o ovom ministarstvu moguće je pronaći na oficijelnoj stranici Vlade Republike Srpske, unutar glavnog izbornika „Ministarstva“, podsekcija „Ministarstvo prosvjete i kulture“. Otvaranje ove podsekcije omogućava pregled informacija iz ove oblasti na nekoliko načina: početna je stranica podjeljena na novosti, ispod kojih se moguće opredjeliti za vijesti ili najave, arhivirane po datumu; u produžetku stranice postavljeni su linkovi na konkurse, odluke o priznavanju stranih diploma itd. Na početnoj stranici, na samom kraju, nalazi se i foto galerija. Dodatna kategorizacija opcija, na lijevoj strani stranice, omogućava detaljniji pregled aktivnosti u vidu organizacije, planova i projekata, zakona i odluka, te pojedinačnih informacija iz svakog obrazovnog sektora.

U zaglavlju stranice, ispod glavnih izbornika, postavljen je link na portal za obrazovanje Republike Srpske (e-obrazovanje). Ovakva klasifikacija podataka posjetiocu omogućava jasno i precizno navigiranje stranicom. Ipak, neusklađenost između pojedinih sekcija postoji: sekcija „Planovi, programi i projekti“ nudi mogućnosti apliciranja na projekte koji su već počeli ili završili; podataka o novim projektima unutar ove sekcije nema, dok je na početnoj stranici postavljena informacija o projektu koji, opet, nije sadržan unutar sekcije kojoj bi trebao pripadati.

Tabelarni prikaz.

Pripremila: Jasmina Bajramović

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica