Obrazovna politika

Školegijum istražuje

Možemo li se obrazovati o obrazovanju? (2)

Jasmina Bajramović

30.05.2012

Ažurnost i količina aktuelnih informacija na zvaničnim web stranicama ministarstava za obrazovanje u BiH

Iako se radi o dva kriterija, odlučeno je da se razmatraju skupa, jer ažuriranje informacija koje se nalaze na stranici podrazumijeva i njihovu aktuelnost. Pod ažurnošću se mislilo na kontinuirano postavljanje sadržaja, bez velikih vremenskih razmaka, kako bi posjetilac mogao imati stalan uvid u rad određenog ministarstva. Količina aktuelnih informacija ne pretpostavlja isključivo aktuelnosti novinarskog tipa, već i postavljanje zakona, pravilnika, analiza itd. te unošenje eventualnih izmjena, ukoliko do njih dođe. Posjetilac nema velike koristi od informacije koja je zastarjela ili od zakona koji nije važeći. Raznovrsnost informacija je važna u smislu mogućnosti informisanja o svim obrazovnim sferama (stipendije, radionice, reforme obrazovanja, itd.). Usklađenost pojedinih sekcija od važnosti je za aktuelnost; posjetilac mora biti u stanju da istu informaciju pročita npr. u vijestima i aktuelnostima, ali i da je pronađe (nakon što prestane biti aktuelnost) u sekciji koja je za nju predviđena.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

Bez obzira na pomenutu funkcionalnost sekcija, podaci (dokumenti, oglasi, odluke, saopštenja, zakoni) u velikoj su mjeri zastarjeli. Ažuriranje podataka unutar sekcije „Novosti“ nije usklađeno sa ostalim sekcijama. Tako je unutar sekcije „Novosti“ objavljen podatak o stipendiranju uspješnih studenata za školsku 2010/11. godinu, dok istog podatka nema u sekciji „Obrazovanje“, podsekcija „Stipendije“. Štaviše, ukoliko se pregledaju dokumenti postavljeni u ovoj sekciji, moguće je primijetiti da su najrecentniji podaci iz 2008. godine. Ukoliko se studenti, učenici ili profesori žele informirati o stipendiranju, a propustili su vijest u momentu kada je bila postavljena na stranicu, morat će pretraživati novosti, stranicu po stranicu (opet, pod uvjetom da znaju da vijest postoji). Isti je slučaj sa sekcijom „Takmičenja“, u kojoj su podaci o događajima ovog tipa iz 2009. godine. Izmjene zakona i propisa su ažurirane u sekciji „Obrazovanje“, odnosno podsekcijama „Predškolski odgoj“, „Osnovno obrazovanje“ i „Srednje obrazovanje“ (nastavni planovi i programi, školski kalendari za tekuću godinu itd.). Starost podataka problem je i kod pretraživanja ustanova, jer u zaglavlju dokumenta koji bi trebao sadržavati adresar obrazovnih i drugih ustanova, te prateće podatke, ažuriran je posljednji put 2008. godine. Najaktuelnije se informacije postavljaju unutar sekcije „Novosti“. U momentu pregleda stranice, posljednja je vijest bila stara šest dana. Od najvećeg su interesa, sudeći prema pregledu 5 posljednjih stranica, vijesti koje se tiču popune radnih mjesta, raspisivanja konkursa, te upisa u prve godine osnovnih i srednjih škola, te fakulteta.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLA

U potpunosti je ažurirana jedino sekcija s vijestima. Zastarjele informacije najprisutnije su u izborniku „Ministarstvo“: Program rada i izvještaji dostupni su do 2009. godine; postojanje sekcije „Zakonska regulativa“, te podsekcije arhivirane po godinama od 1996. do 2010. godine potpuno su suvišne jer nude samo spiskove starih akata, zakona i propisa; niti jedan od ovih zakona nije dostupan posjetiocu. Sekcija „Finansije“ je, sudeći po natpisu „U pripremi“, još uvijek u izradi, iako postoje dva dokumenta (Operativni planovi za 2011. godinu). Isti je slučaj sa sekcijom „Inspektorat“ – osim osnovnih zadataka inspektora, posjetiocu je dat uvid (u vidu dokumenata u pdf-formatu) u Izvještaj i Program rada inspektorata, ali opet samo za 2008. i 2009. godinu. Aktuelni zakonski propisi su ipak dostupni na stranici, te nije jasno zašto nisu uvršteni u spomenutu sekciju „Zakonska regulativa“. Unutar sekcija „Obrazovanje“ te podsekcija koje se odnose na određeni obrazovni stepen (osnovne i srednje škole, te fakulteti), za svaki od stepena dostupna je zakonska regulativa. Također, postoji i sekcija „Inkluzivno obrazovanje“ koja nudi pregled dokumenata u vidu zakonske regulative koja se tiče inkluzije, ali i dječijih časopisa, priča i slikovnica, te terapija koje su korištene u radu s djecom (u okviru kriterija navigacije spomenut je nedostatak ove sekcije). Problem neusklađenosti aktuelnih i neaktuelnih informacija postoji na liniji početne stranica – podsekcije. Posjetilac se može informirati o temama koje su od interesa jedino preko početne stranice ili sekcije „Izdvojeno“. Također, niti ovaj vid uvida u informacije nije apsolutno pouzdan, jer je u momentu posjete stranici, najnovija informacija bila stara više od 30 dana. Ukoliko posjetioca interesuje određena informacija koja se tiče određene oblasti obrazovanja, neće je pronaći, jer se u podsekcijama kao što je „Osnovno obrazovanje“ nalaze samo podaci strukturne prirode (broj škola, važeći pravilnici i aktuelni NPP). Dešavanja u školama, takmičenja i stipediranja nisu spomenuta. Također, statistički podaci i analize nisu dostupni, niti su spomenuti.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SBK

Jedina novost vezana za obrazovanje na oficijelnoj stranici Vlade SBK odnosi se na posjetu studenata Univerziteta Vitez, a stara je 11 mjeseci. Ujedno je ovo jedina novost u vezi sa obrazovanjem unutar cjelokupne arhive vijesti. Unutar sekcije „Zakoni“ nema niti jedne zakonske regulative koja se odnosi na obrazovanje. Također, u sekciji „Službene novine SBK“ posjetilac neće pronaći propise, zakone niti pravilnike koji bi se odnosili na obrazovanje. U sekciji „Tenderi i pozivi“ najnovija informacija ove vrste datira iz 2010. godine. Jedini direktniji pristup informacijama o obrazovanju moguć je putem sekcije „Linkovi“, odnosno preko pojedinačnih institucija (od kojih se, opet, niti jedna ne nalazi u SBK).

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK

S obzirom da su vijesti koje se tiču dešavanja u svim ministarstvima na istom mjestu, posjetiocu je otežan pristup konkretnoj informaciji, naročito imajući u vidu da na oficijelnoj stranici ne postoji pretraživač koji bi olakšao navigaciju i potragu. Unutar sekcije „Novosti i najave“ posljednja vijest povezana sa sektorom obrazovanja stara je dva mjeseca (od ukupno tri vijesti). Konkretnijim podacima kao što je struktura obrazovnog sistema, nastavni planovi i programi, adrese škola, statistika, analize – nema traga.

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA HNŽ

Kako informacije iz ovog sektora nisu objedinjene unutar sekcije ministarstva, potrebno ih je posebno tražiti. Posljednja novost vezana za ovaj sektor, a unutar sekcije „Obavijesti odjela za odnose s javnošću“ stara je dva mjeseca. Vijesti su uglavnom vezane za posjete ministra obrazovnim institucijama. Spomenuti pretraživač je tehnički funkcionalan i daje pregled vijesti u četiri skupine (Zakoni, Ostali dokumenti, Tijela, Vijesti). Od svih sekcija, najviše se ažuriraju sekcija „Vijesti“. Ukoliko je posjetilac zainteresiran npr. za stipendije i programe stipendiranja, neće pronaći aktuelne vijesti. Informacije koje se dobiju putem pretraživača vezane su za period 2004-2007. godine.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Veoma je mali broj informacija vezanih za sektor obrazovanja. U sekciji „Novosti“ ukupno se dvije vijesti odnose na sektor obrazovanja, a stare su 20 dana (u momentu pregleda stranice). Jedinstvena arhiva novosti ne postoji; jedini način pregleda starijih informacija moguć je preko kalendara u kojem su podebljani dani kada je postavljena nova informacija. Primjera radi, u maju tekuće godine tri su informacije postavljene za sve institucije vlade ovog kantona. U trećem mjesecu ove godine, takvih informacija je osam. Samo su navedene dvije informacije vezane za obrazovanje.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Unutar spomenute sekcije dokumenata za svako ministarstvo, zakoni, pravilnici i odluke djelomično su ažurirane i za ministarstvo obrazovanja (unutar ovih dokumenata, koji su dostupni za preuzimanje, postoje i popisi škola, aktuelni školski kalendar itd.). Iako npr. postoji NPP za devetogodišnje obrazovanje iz 2009. godine, aktuelnog NPP-a za srednje škole nema. Unutar sekcije „Novosti“, koja je integrisana za sve vladine sektore, jedino se pretraživanjem arhive može pronaći određeni podatak ili vijest o obrazovanju. U momentu pregleda stranice, najnovija vijest iz ovog sektora stara je dva mjeseca, a može joj se pristupiti isključivo pretraživanjem arhive.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK

Spomenuta sekcija s vijestima na svakom pojedinačnom nivou obrazovanja, odnosno s odvojenim kategorijama visokog obrazovanja, s jedne strane, i zajedničkom kategorijom osnovnog i srednjeg obrazovanja, s druge strane, ne sadržava aktuelnije vijesti (u momentu pregleda stranice, posljednja postavljena vijest bila je stara 3 mjeseca za obje kategorije). Sekcije „Kriteriji“ i „Programi“ također nisu ažurirane: u momentu pregleda stranice, u obje sekcije postavljeni su sadržaji stari oko godinu dana. Aktuelan sadržaj je postavljeni Izvještaj o radu Ministarstva za 2011. godinu, koji posjetilac može preuzeti u pdf-verziji. Unutar svih gore navedenih sedam informativnih sekcija, ovaj Izvještaj je najaktuelnija informacija (osim navedenih obavještenja vezanih za stepene obrazovanja). Arhive svih sekcija sadrže veoma malo materijala, od jednog (Kriteriji) do 14 dokumenata (Odsjek za poslove saobraćajne edukacije).

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE

Na početnoj stranici, gdje se postavljaju novosti i aktuelnosti vezane za vladu kantona, moguće je pronaći vijesti koje se tiču obrazovanja. S obzirom da vijesti nisu postavljene tematski, niti su tako kasificirane, posjetilac je prisiljen pretraživati sve vijesti u arhivi. U momentu posjete, na početnoj stranici bila je postavljena jedna video-vijest (nepoznatog datuma), te dvije vijesti iz oblasti osnovnog obrazovanja, stare 10 dana (jedna od njih je sa popratnom foto galerijom). Unutar sekcije „Najčitanije“ najaktuelnija vijest iz oblasti obrazovanja stara je dva mjeseca. Unutar glavnog izbornika „Vlada“, u podsekcijama „Dokumenti“, „Proračuni“ i „Javni pozivi“ sadržaja vezanih za obrazovanje nema, dok je unutar sekcije „Javni natječaj“ moguće pronaći konkurse za dodjelu stipendija, ali iz 2009. godine. Unutar sekcije „Zakoni“ postavljen je natpis o pregledu zakona u periodu 1996-2010. godine, ali u sklopu Narodnih novina Županije Posavske (novine je moguće preuzeti u posebnoj sekciji „Narodne novine“). Drugih podataka o radu ministarstva nema.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK

Iako je stranica tehnički dobro urađena, te postoji mogućnost informisanja u vidu jasno urađenog klasificiranja podataka, postoji niz sekcija koje ne vode nikakvom sadržaju, nisu uređene ili je posjetilac jednostavno obavješten da je „došlo do unutarnje greške“. Takav je slučaj sa podsekcijom „Projekti“ unutar glavnog izbornika „Ministarstvo“, gdje je posjetilac obavješten da je „u toku osvježenje ove kategorije“. Sekcije podjeljene po obrazovnim stepenima (Predškolski odgoj, Osnovno obrazovanje, Srednje obrazovanje itd.) nude isključivo aktivne linkove na pojedine obrazovne institucije, gdje se posjetilac može informirati o aktivnostima pojedinih osnovnih, srednjih škola, vrtića i fakulteta. Izbornik „Preuzimanja“ je u potpunosti nefunkcionalan i ne vodi do bilo kakvog sadržaja unutar odjeljaka Zakoni i propisi, Zahtjevi i obrasci i Budžet. Početna stranica, odnosno sekcija „Novosti“, ponajbolje je ažurirana: posljednja vijest stara je devet dana (u momentu pregleda stranice). Postoji izvjesna neusklađenost između pojedinih sekcija i rubrike „Novosti“, jer se npr. unutar sekcije „Takmičenja“ nalazi samo kalendar takmičenja predviđenih za ovu godinu, ali ne i aktuelna vijest (koja se trenutno nalazi na početnoj stranici) koja se tiče jednog od takmičenja. Rubrike „Konkursi“ i „Obavještenja“ su ažurirani (posljednji postavljeni sadržaji bili su stari tri dana). Sekcija „Javne rasprave“ također nije usklađena sa rubrikom „Novosti“, pa tako obavijesti o javnim raspravama posjetilac može pronaći jedino u arhivi vijesti.

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE BRČKO DISTRIKTA

O ovim se tačkama evaluacije može govoriti jedino u smislu novosti koje se postavljaju unutar rubrike „Aktuelno“. Unutar sekcije „Posljednje vijesti“ tri su se informacije odnosile na obrazovanje, a posljednja je bila stara pet dana (u momentu pregleda stranice). Drugih podataka iz sfere obrazovanja nema.

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Jedna od glavnih sekcija „Aktuelnosti“ posjetiocu nudi uvid u aktivnosti unutar ministarstva (posjete, međunarodne saradnje, odluke itd.), bez obzira na obrazovni stepen. U momentu pregleda stranice, posljednja postavljena vijest bila je stara četiri dana. Također, postoji mogućnost pregleda vijesti unutar svakog pojedinačnog sektora, npr. vijesti koje se tiču sektora predškolskog obrazovanja postavljene su u istoimenoj sekciji (u momentu pregleda stranice, posljednja postavljena vijest bila je stara mjesec dana). Unutar sekcije „Propisi“, koja je podjeljena prema kantonima i obrazovnim stepenima, postoje postavljeni zakoni. Međutim, samo se pojedini zakoni mogu preuzeti, dok drugi postoje samo u popisu. Posjetiocu se nudi opcija preuzimanja newslettera ovog ministarstva, ali se ovaj dokument odnosi na period jula prošle godine (2011.). Podsekcija „Bolonjski proces“ nudi mogućnost informisanja o reformi obrazovanja u vidu video-izlaganja, obavijesti o predavanjima i konferencijama na ovu temu, ali nisu postavljeni podaci i informacije o mogućem napretku ili nazatku ovog procesa. Iako unutar sekcije „Dokumenti“ postoje jasno podjeljene kategorije (Koordinacija, Sektor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Sektor za nauku i tehnologije, Sektor za udžbeničnu politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci, Inspektorat), dvije od navedenih kategorija nemaju sadržaja. Sektor za udžbeničnu politiku, analitiku i izvještavanje sadržava isključivo spiskove odobrenih udžbenika u periodu 2007-2010. godina. Podataka u vidu analiza koje se tiču obrazovnog procesa nema. Moguće je informisanje o trenutnim fondovima finansiranja projekata (pozivi na apliciranje). U sekciji „Međunarodna saradnja“ posljednja postavljena informacija stara je dvije godine.

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS

Unutar sekcije „Vijesti“ posljednja postavljena vijest je, u momentu pregleda stranica, bila stara šest dana. Vijesti su ažurirane. Također, moguć je pregled zakonskih akata za svaki obrazovni stepen; sve je dokumente moguće preuzeti u pdf-formatu. U okviru svake od pojedinačnih sekcija koje se odnose na spomenute sektore obrazovanja postoji mogućnost pregleda aktuelnosti. Većina se aktuelnosti odnosi na postavljanje školskih kalendara, obavještenja o odgodi nastave, upisima, itd. Također, sekcija „Javni pozivi“ je ažurirana, te posjetilac ima mogućnost pregleda određenih važećih poziva za partnerstvo škola, te konkursa i stipendija.

Najnovije

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica