Nova čitanja

Rječnik

Zašto djeca ne bi koristila riječi tipa vagina ili penis?

Školegijum redakcija

08.02.2017

Anatomski korektna terminologija

Kate Rohdeburg, edukatorica koja se bavi prevencijom seksualnog nasilja, u svojim predavanjima i razgovorima u osnovnim i srednjim školama, i sa djecom, i sa nastavnicima i roditeljima, redovno koristi riječi kao što su penis i vagina. Ona smatra da djecu treba podučavati onome što lingvisti nazivaju riječima standardnog varijeteta za dijelove tijela. To znači da treba izbjegavati eufemizme i kolokvijalizme, te djecu navikavati na anatomski korektne termine. Naravno, u skladu sa njihovim uzrastom.

Objašnjenje za ovakav stav daje nam Laura Palumbo, specijalistica za prevenciju nasilja pri američkom Nacionalnom resursnom centru za seksualno nasilje, koja kaže da ovakav pristup promovira pozitivnu sliku tijela, samopouzdanje, ali i komunikaciju između roditelja i djece. Dodaje i da odvraća potencijalne nasilnike, i da, u slučaju da se nasilje dogodi, pomaže djeci i odraslima da se suoče i razgovaraju o onome što se desilo, kao i stvarima kao što je davanje izjave ili forenzički proces.

Iako je prijavljeno mnogo slučajeva roditelja koji su se usprotivili ovakvom načinu razgovora sa djecom (jedna je majka svoju kćerku ispisala iz škole navodeći kako su joj ovi časovi ukrali nevinost), većina roditelja sve više je u stanju prihvatiti činjenicu da je podučavanje i korištenje jednostavnih i korektnih termina kako bi se opisalo ljudsko tijelo način da djeca žive zdravije.

Potrebno je da sve odrasle osobe postanu partnerima u podučavanju seksualnog razvoja u djetinjstvu, navodi Laura Palumbo. Moramo početi od dijelova tijela. Komunikacija mora biti korektna, bez stigme ili srama.

Tekst na engleskom možete pročitati ovdje.

Prevela: Merima Dervišić

Najnovije

Filmska lektira

Irci i nadolazeća sapunica remek-djela

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Murvanjski zakon

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Ledeno doba, ostani kod kuće

Nikola Bešlić

Filmska lektira

Činovi smaknuća u buretu baruta

Nikola Bešlić

Biologija

Bolje šišmiš u ruci, nego na fotografiji

Anes Osmić