Obrazovna politika

Školegijum istražuje

Možemo li se obrazovati o obrazovanju? (3)

Jasmina Bajramović

11.06.2012

Transparentnost na zvaničnim stranicama ministarstava za obrazovanje u BiH

3. TRANSPARENTNOST

Pod ovim kriterijem podrazumijeva se mogućnost jasnog pregleda sadržaja, bez polovičnih informacija ili sadržaja koji su formalno postavljeni, ali nisu dostupni. Ovaj se kriterij podjednako odnosi na zakone i pravilnike, kao sadržaj od javnog interesa, kao i na moguće analize, reforme, strateški planovi itd., odnosno dokumente koje preispituju rad ministarstva, te omogućuju posjetiocu uvid u napredak ili nazadak ovog sektora. Izvještaji o radu ministarstva, mogućnost preuzimanja određenih sadržaja i mogućnost praćenja aktivnosti ministarstva su neke od odlika koje podrazumijevaju transparentnost.

U nastavku ćemo dati opisne ocjene (prednosti i nedostaci) i tabelarni prikaz brojčanih ocjena za ovaj kriterij.

1. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

Svi dokumenti su dostupni direktno na stranici ili se mogu preuzeti. Manjkom bi se moglo smatrati nedostatak sekcije „Analize“, gdje bi se postavljale analize koje se tiču obrazovnog procesa.

2. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLA

Nemogućnost uvida u sve postojeće i prijašnje zakonske regulative nije ohrabrujuće za posjetioca. Također, unutar sekcije „Ministarstvo“ postoji podsekcija „Pristup informacijama“, unutar koje posjetilac može preuzeti formular, odnosno zahtjev za pristup informacijama. Nije naveden razlog zašto su zakonske regulative samo formalno navedene; s obzirom da su nevažeće, nije jasno zašto nisu dostupne na stranici, već ih se mora formalno tražiti preko ministarstva.

3. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SBK

Posjetiocu, odnosno svakom zainteresovanom za određenu informaciju neće biti dovoljna posjeta stranici, već će morati popuniti zahtjev za pristup informacijama (koji se može preuzeti na stranici, unutar sekcije „Zakoni“), te ga „dostaviti službeniku za informisanje Vlade SBK/KSB e-mailom ili poštom“, kako je striktno naznačeno. Zahtjevi su dostpuni na hrvatskom i bosanskom jeziku.

4. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK

Kako je uvid u rad Ministarstva (što se tiče podataka koji bi se mogli naći na stranici) u potpunosti ograničen, ne može biti govora o transparentnosti. Adekvatno su ažurirani i posjetiocu dostupni službeni glasnici, kojima je omogućen pristup preko linka na početnoj stranici. Glasnici su arhivirani po godinama (1995-2012), te u tom smislu omogućuju posjetiocu da s lakoćom pristupi zakonima, izmjenama i dopunama. Međutim, i ovaj vid pretraživanja (ukoliko se potražuje određeni dokument iz sfere obrazovanja) zahtjeva vrijeme i strpljenje.

5. MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA HNŽ

Uvid u rad ministarstva preko stranice nije moguć ili je moguć na formalnoj razini, u smislu saznanja posjeta, donacija i dogovora između ove institucije i firmi, drugih obrazovnih institucija i vlada. Detaljnijih informacija o radu ove institucije na stranici nema. Unutar sekcije „Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa“, a ispod biografije ministra, postoji link „Vodič za pristup informacijama“. U vodiču je sadržan i formular koji pojedinac zainteresovan za određene informacije mora popuniti (indeks podataka koji se moraju tražiti preko ministarstva sadržava, između ostalog, i podatke o mreži škola, statističke podatke o učenicima i uspjehu učenika, tražena zanimanja, te podatke o obrazovnoj reformi). Također, u vodiču je navedeno da se, ukoliko se licu odobri pristup informacijama, svaka stranica informacija, iznad kvote od predviđenih pet, naplaćuje 0.50 KM. Isto tako, informacije je moguće dobiti u elektronskom zapisu – na disketi, po cijeni od 5 KM.

6.MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Uvid u novosti ministarstva nije moguć, jer se na stranici takve novosti postavljaju vrlo rijetko ili nikako, sudeći po pregledu. Sekcija „Dokumenti“ postoji, ali za period od 2007-2009. godine. Posjetilac stranice, zainteresovan za informacije o obrazovanju kantona, neće ih moći dobiti.

7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Iako postoji djelimično dobro organizirana sekcija dokumenata, može se zaključiti da je postavljanje sadržaja periodično. Na taj način, posjetilac stranice nema kontinuiranog uvida u dokumentaciju. Isti je slučaj sa obavještenjima i vijestima o trenutnim projektima, analizima i aktivnostima ministarstva.

8. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK

Pored spomenutog Izvještaja o radu Ministarstva za 2011. godinu, drugih obiminijih izvještaja nema ili se odnose na period 2010. godine. Zbog nekontinuiranog ažuriranja stranice, posjetilac nema načina provjeriti trenutne aktivnosti ministarstva.

9. MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE

Jedini vid informisanja o obrazovanju ovog kantona jeste preko početne stranice i pretraživanja arhive vijesti. Također, sve vijesti su kratkog, informativnog tipa, prilagođene potrebama novinarskog portala. Analiza, strateških planova i konkretnih aktivnosti ovog ministarstva na web stranici nema.

10. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK

Posjetilac, kako je već spomenuto, nema mogućnosti pregleda zakona, propisa, zahtjeva, obrazaca i budžeta, kao i javnih nabavki. Ove su sekcije u potpunosti tehnički nefukcionalne. Posjetilac se, dakle, o aktivnostima ministarstva može djelomično informirati, kroz sekciju „Novosti“, te obavještenja koja se postavljaju na stranicu.

11. ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE BRČKO DISTRIKTA

Podaci iz sektora obrazovanja na stranici vlade su minimalni. Deteljno pretraživanje svih sekcija nudi nekolicinu sadržaja, iz nejasnih razloga postavljenih u nepripadajuće rubrike. O strateškim planovima, raspravama i analizima na stranici nema informacija.

12. FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Uvid u rad ministarstva je moguć kroz pregled trenutnih aktuelnosti, te kroz informisanje o pojedinačnim obrazovnim stepenima i drugim podsekcijama otvorenim na stranici. Postavljenih izvještaja o radu ministarstva nema; u kategoriji „Inspektorat“ postavljen je jedan dokument koji datira iz 2007. godine. Zakone koje se odnose na visoko obrazovanje svih kantona pod upravom Federacije moguće je pregledati, ali ne i sve zakone koji se odnose na osnovno i srednje obrazovanje. Unutar izbornika „Odnosi s javnošću“ moguće je preuzeti formular zahtjeva za pristup informacijama, kao i pročitati vodič za pristup informacijama. Uvjeti nakon čijeg se ispunjenja daje tražena informacija slični su uvjetima koji se spominju u vodiču Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (u smislu naknade, obima informacija itd.).

13. MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE RS

Iako u okviru informativnog programa ovog ministarstva postoji prostor predviđen za moguće projekte i planove, ne postoje arhivirani izvještaji o projektima, niti su aktuelni projekti (u smislu mogućnosti prijave) sadržani na stranici. Posjetilac se u okviru početne stranice i aktuelnosti sadržanih na njoj, može informirati o radionicama, projektima i aktivnostima ministarstva, od kojih se veliki dio odnosi na posjete ministra, rezultate takmičenja itd. Ne postoje postavljene analize, niti mogućnost uvida u nastavne planove i programe.

Pripremila: J. B.

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban