Konkurs, drugi put

Čas kojim se ponosim

13.08.2012

Svi tekstovi primljeni do 31. oktobra 2012. biće objavljeni odmah nakon primitka

Školegijum drugi put raspisuje konkurs za nastavnice i nastavnike, profesore i profesorice, za članak na temu: ČAS KOJIM SE PONOSIM. Konkurs se raspisuje ponovo zbog lošeg odziva na prvom pozivu i sa željom da zajedno damo primjer kako treba organizirati nastavni čas.

Tekst treba da bude dužine do 7.500 znakova i da sadrži opis jednog održanog školskog časa (temu, metod, rezultat).

Svi tekstovi primljeni do 30. oktobra 2012. biće objavljeni odmah nakon primitka i dostupni čitaocima na stranici Školegijuma. Uz tekst se može priložiti ilustracija ili neki drugi likovni/radni prilog. U potpisu treba stajati: ime i prezime, škola, razred i vrijeme kad je čas održan. Dodijeliće se tri nagrade, sve u visini 300 KM.

a) nagradu prema broju komentara čitalaca

b) nagradu redakcije

c) nagradu žirija

Radove slati na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

Radovi koji su stigli na prvi poziv također ulaze u razmatranje, a autori će o rezultatima biti obavješteni početkom novembra.

Školegijum redakcija