Odgojni aspekti

Konkurs, drugi put

Čas kojim se ponosim

Školegijum redakcija

13.08.2012

Svi tekstovi primljeni do 31. oktobra 2012. biće objavljeni odmah nakon primitka

Školegijum drugi put raspisuje konkurs za nastavnice i nastavnike, profesore i profesorice, za članak na temu: ČAS KOJIM SE PONOSIM. Konkurs se raspisuje ponovo zbog lošeg odziva na prvom pozivu i sa željom da zajedno damo primjer kako treba organizirati nastavni čas.

Tekst treba da bude dužine do 7.500 znakova i da sadrži opis jednog održanog školskog časa (temu, metod, rezultat).

Svi tekstovi primljeni do 30. oktobra 2012. biće objavljeni odmah nakon primitka i dostupni čitaocima na stranici Školegijuma. Uz tekst se može priložiti ilustracija ili neki drugi likovni/radni prilog. U potpisu treba stajati: ime i prezime, škola, razred i vrijeme kad je čas održan. Dodijeliće se tri nagrade, sve u visini 300 KM.

a) nagradu prema broju komentara čitalaca

b) nagradu redakcije

c) nagradu žirija

Radove slati na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

Radovi koji su stigli na prvi poziv također ulaze u razmatranje, a autori će o rezultatima biti obavješteni početkom novembra.

Najnovije

E-espresso

Zašto se u vrtićima zabranjuju šljokice

Školegijum redakcija

E-espresso

Mlađoj su djeci zanimljiviji ukrasni papir i kutije nego pokloni u njima

Školegijum redakcija

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković