Mobilno obrazovanje

Kombi predškola

23.04.2017

Primjer dobre prakse u obrazovanju

Alexas Fotos

Direktorica Javne ustanove Dječje obdanište i dom učenika u Bosanskoj Krupi Almira Šertović-Šahinović 2015. godine pokrenula je mobilni vrtić kojim je željela omogućiti predškolski odgoj djeci iz udaljenih naselja koja čekaju socijalnu inkluziju. Mobilni vrtić je kombi preuređene unutrašnjosti, a čine ga vozač i vaspitačica koji jedanput sedmično posjećuju određenu lokalnu zajednicu i tamo dva sata rade s djecom predviđene predškolske aktivnosti.

Almira Šertović-Šahinović dugo je bila posvećena ideji pokretne predškolske ustanove. Na poziciji direktorice javne ustanove pokušava realizirati ideju da stvaranje šanse za djecu predškolske dobi znači stvaranje šanse da društvo u cjelini bude bolje. Nakon što je dobila sredstva za realizaciju svoje ideje u početku su na teren išle ona i odgajateljica, razgovarale s ljudima koje bi srele i raspitivale se gdje ima djece predškolske dobi. Putovale su od sela do sela, od mjesne zajednice do mjesne zajednice, obilazile lokalne područne škole, stavljale obavijesti na lokalne prodavnice, objavljivale na lokalnom radiju da dolaze u neko selo, molile mame koje dovedu svoju djecu da kažu komšinicama da i one dovedu svoju. Na kraju su imale različite grupe, od dvoje-troje do dvadesetoro djece.

Od ove školske godine mobilni vrtić je postao mobilna predškola o kojoj možete više vidjeti na ovom linku.

Školegijum redakcija