Obrazovna politika

Nakon press-konferencije Ministarstva obrazovanja FBiH

Federalno federisanje

Nenad Veličković

17.08.2012

Jesmo li čuli ministra da je glasno rekao kako u procesu odabira nije bilo propusta, grešaka, moguće korupcije koji bi doveli u pitanje odluku da se bira samo jedan udžbenik?

Piše: Nenad Veličković

Nakon održane press-konferencije Federalnog ministarstva obrazovanja u vezi sa završenim procesom odabira udžbenika za deveti razred osnovne škole, mediji su istakli u naslovima kao najvažniji rezultat da će se od septembra raditi samo “s jednim udžbenikom po predmetu” i da će zbog kašnjenja u donošenju konačne odluke kasniti njihova štampa.

U tekstovima koji se odnose na ovu konferenciju citirani su iskazi federalnog ministra obrazovanja i nauke Damira Mašića, koji je istakao da su prednost dobili udžbenici koji su zadovoljili kriterije “dva kruga recenzenata”, da je postupak recenziranja “unaprijeđen” i da je proces bio “transparentan”.

Iz medija, a na osnovu onoga što je novinarima servirano na press-konferenciji, javnost, đaci, nastavnici i roditelji mogu zaključiti da je jedini problem kašnjenje, ali da se čekanje isplati, jer će rezultat biti bolji nego prethodnih godina. Udžbenici će navodno biti jeftiniji, staće se u kraj izdavačima koji profitiraju na njima, pojaviće se i neke markice (valjda kao na cigaretama) a najbolje od svega je da će se s takvom uspješnom praksom nastaviti.

Ukratko, u poređenju s prethodnim godinama u kojima su ocjenjivani i odabirani udžbenici za devetogodišnju osnovnu školu, aktuelna vlast, s SDP kantonalnim ministrima obrazovanja u većini, i s SDP federalnim ministrom ispunila je svoja predizborna obećanja i uvela red u haos.

Međutim, konferencija na kojoj se Damir Mašić populistički razmetao poluistinama režeći na izdavače i dodvoravajući se roditeljima i sindikatu bila je farsa. Jer da nije to bila, obavijestio bi novinare o prirodi i vrsti prigovora zbog koje se sa konačnom odlukom čekalo tri mjeseca duže nego prethodnih godina. Ponudio bi javnosti cjelokupan materijal (TO je “transparentnost”) a ne lukavo sročeno “saopštenje”.

Objavio bi na sajtu ministarstva i Prigovor na recenziranje čitanki koji je dobio početkom jula, na 30 stranica, iz koga bi javnost do koje mu je stalo na desetinama primjera vidjela šta i kako recenzenti znaju, šta vide a šta ne vide, koliko su stručni a koliko objektivni. Iz koga bi čak i nestručnjaci lako shvatili da udžbenik s najvećim brojem poklonjenih bodova ne samo da nije najkvalitetniji nego da je daleko od svakog kvaliteta.

Zašto na svojoj brižljivo nepripremljenoj konferenciji nije obavijestio javnost o postojanju i sadržaju tog prigovora? Zašto nije pozvao na tu press-konferenciju recenzente, da se pred novinarima odmjeri “težina” struke na koju se poziva kad tvrdi da su “dva kruga recenzenata” izabrala najkvalitetnije udžbenike? Zašto ne vidimo nigdje odgovore na pitanja koja su postavljena u tom sakrivenom i prećutanom dokumentu od 30 stranica? Zašto šuti o njemu, kad tvrdi da je proces recenziranja unaprijeđen?

Jesmo li čuli ministra da je glasno rekao kako u procesu odabira nije bilo propusta, grešaka, moguće korupcije koji bi doveli u pitanje odluku da se bira samo jedan udžbenik? (Jer šta da radi nastavnik s jednim koji vrijeđa njegove mogućnosti, a nema pravo da izabere drugi?) Jesmo li čuli ministra da je rekao: da, naša djeca dobiće najkvalitetniju čitanku, prigovor protiv nje i na način ocjenjivanja bio je neopravdan i neutemeljen? Šta je po njemu kvalitet? Prepisivanje biografija pisaca s wikipedije? Je li to ta obećana ušteda natjerati roditelje da kupe ono što im je dostupno i besplatno?

Je li nas podsjetio zašto je dobro da u Federaciji bude samo jedan udžbenik za jedan razred, a da se to ipak ne odnosi na hrvatske škole u toj istoj Federaciji? Je li nam objasnio kakve veze ta politika - jedan narod, jedna teritorija, jedan udžbenik ima sa programom i izbornim obećanjima SDP-a? I do kada će se svaki pokušaj da se obrazovanje suštinski okrene ka interesima djece odbijati o jedne te iste federalne federe u političkom fliperu, bez obzira koja stranka stajala iza njih?! Federe koji raspisuju konkurse ali nemaju ingerencije, federe koji odlučuju ali nisu stručni, federe kojima je jedini istinski interes neprosvijećeni puk. Jer samo takav može u njima vidjeti svoje legitimne predstavnike.

U prilogu:

Prigovor na rad recenzenata

Analiza recenzije udžbenika

Najnovije

Gradnja novih škola u Sarajevu

Aneks i april

Merima Ražanica

Inicijativa u Zastupničkom domu PSBiH

Amandman za GPS-narukvice treba ponoviti

Rubina Čengić

Vijesti iz Kaknja

Inicijativa mrtvorođenče

Hana Huskić

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban