Obrazovna politika

Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević

Bez garancije o opstanku

Amer Tikveša

28.04.2017

Zahtjevi Osnovne škole Silvije Strahimir Kranjčević upućeni predstavnicima vlasti s ciljem rješenja problema smještaja ali i statusa škole.

Foto: Amer Tikveša

Jučer, 27. aprila, u Osnovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević u Sarajevu održan je sastanak uposlenika i roditelja učenika s predstavnicima vlasti o deložaciji te škole. Na sastanak su bili pozvani predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, uključujući premijera KS Elmedina Konakovića, ministra obrazovanja Elvira Kazazovića i predsjedavajuću Skupštine KS Anu Babić. Međutim, s lokalnog nivoa pojavili su se tek vijećnici Naše stranke u Općini Centar – Samir Fazlić i Nihad Uk; predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić te vijećnik u Gradskom vijeću i u Općini Stari Grad Vibor Handžić. S kantonalnog nivoa pozivu na sastanak odazvao se jedino nezavisni zastupnik Mario Vukasović.

Sastanak je sazvan s ciljem rješenja glavnog problema škole, a to je pitanje korištenja prostora u koji je škola smještena, o čemu smo detaljno pisali ovdje. Ukratko, škola je u iznajmljenim prostorijama Saveza izviđača FBiH. Od 2001. osnovnoškolsko obrazovanje prešlo je u nadleštvo Kantona i od tada Kanton, tačnije Ministarstvo obrazovanja, nikad nije platilo zakup izviđačima. Zbog neplaćanja, Savez je tužio školu i presuda je bila na njihovoj strani, a to je iseljenje škole. Deložacija zakazana prošle godine je odgođena. Tad su i premijer Kantona i ministar obrazovanja iskazali spremnost da se posvete rješenju problema duga prema izviđačima. No, po tom pitanju nije ništa urađeno te je opet došlo do najave deložacije za 20. april ove godine. Ministarstvo obrazovanja, Vlada Kantona i Savez izviđača sklopili su tada sporazum kojim je deložacija opet odgođena.

Predsjednik Saveza Adnan Hodžić objasnio je za Školegijum suštinu sporazuma: „Vlada KS i Ministarstvo su uplatili 140.000 KM, to je cca 10 % duga bez kamata i zateznih kamata. Iznos za zakupninu za posljednje dvije godine. To je osnova sporazuma. Obavezali su se da će platiti u narednom periodu zakupninu za šest mjeseci (januar – juni 2017.) Dogovorili su se da sudski procesi koje su pokrenuli jedni protiv drugih idu dalje. Jedan je proces pokrenuo Savez izviđača protiv Ministarstva obrazovanja za naplatu ostatka duga, a drugi je pokrenula Vlada s ciljem osporavanja vlasništva Savezu izviđača Federacije BiH na zgradu Doma izviđača. Ostatak duga po tom sporazumu treba da bude plaćen do 30. juna.

U školi su dvostruko zabrinuti zbog ovog sporazuma jer on nije garancija da će Ministarstvo i Vlada platiti ostatak duga, a ako i plate, sporazum ne obavezuje izviđače da nastave iznajmljivati prostor.

V. d. direktorica škole Dženita Kurtović zbog toga je i željela da dođe do sastanka: „Svrha sastanka je bila da se pojavi što više skupštinskih zastupnika, zvali smo ministra, premijera, predsjedavajuću Skupštine, da lobiramo da se na sljedećoj sjednici Skupštine ovaj naš problem nađe na dnevnom redu, da znamo prije 30. juna šta će se desiti sa školom. A vidite ko je došao...“

I roditelji i uprava škole insistiraju da im se bez obzira na ishod sporazuma omogući nesmetan rad na istom mjestu do okončanja spora u kojem Vlada pokušava osporiti vlasništvo zgrade Savezu izviđača. Tako piše u letku koji su svi prisutni na sastanku dobili. Letak su dijelili i uposlenici škole i roditelji đaka. U letku se poziva i načelnika Općine Centar da donese odluku „kojom će obezbijediti punu podršku, uključujući i materijalna sredstva, ovoj javnoj matičnoj školi na ovoj lokaciji“. Od Općinskog vijeće Općine Centar se traži da donese akt „kojim će izraziti strateško opredjeljenje za nesmetan rad i opstanak javne osnovne škole S. S. Kranjčević u ovom objektu, na ovoj lokaciji i u pravnom statusu koji škola ima već 6 decenija“.

Što se tiče statusa škole, to je drugi problem koji muči još devet osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Radi se o mogućoj promjeni statusa iz matičnih u područne škole.

Ako dođe do deložacije škole, roditelji i uposlenici na sastanku su jasno rekli da će ući u školu i neće pristati da dobrovoljno izađu iz nje.

Najnovije

Javne nabavke

Elektronske učionice, predmet za tužilaštvo

Školegijum redakcija

Pismo roditelja

Ministar Kazazović i 140 elektronskih učionica

Marko Ban

Online sedmica

Eksperimentalna online konfuzija

Merima Ražanica

Korak do kriminala

Sveta krava muzara Informatika

Nenad Veličković

Budžet

Krčmljenje bez računa

Nenad Veličković